Nieuws

Opnieuw nummer 1 in keuzegids 2023; WUR bedankt studenten voor hun waardering

article_published_on_label
24 november 2022

Voor de 18e keer op rij is Wageningen University & Research uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland. De Keuzegids universiteiten meldt bovendien dat het aantal topopleidingen is gestegen van negen naar dertien, uit een totaal van negentien opleidingen.

Ook dit jaar staat Wageningen University & Research (WUR) bovenaan in haar categorie en mag WUR zich de beste Technische universiteit noemen. De universiteit heeft bovendien de hoogste totaalscore: 71,5 uit 100.

Topopleidingen op het gebied van economie en milieu

‘Vooral in de vakgebieden economie en bedrijf, en exact en informatica, laat de WUR een uitstekend resultaat zien,’ schrijft de gids. De bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is dit jaar met een topstatus beoordeeld. Dit betekent dat studenten extreem blij zijn met hun keuze voor die opleiding. ‘Binnen aarde en milieu krijgen maar liefst zes opleidingen het predicaat topopleiding, zoals Bos- en Natuurbeheer.’ Ook twee opleidingen op het gebied van welzijn hebben dit jaar een topstatus gekregen, namelijk: Voeding en Gezondheid en Gezondheid en Maatschappij.

Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University & Research is trots op de hoge notering en spreekt zijn dankbaarheid richting de studenten uit: “Wij zijn onze studenten zeer dankbaar dat hun positieve oordeel tot deze prachtige scores in de Keuzegids universiteiten heeft geleid. En we zijn natuurlijk ook bijzonder trots op onze docenten en ondersteunend personeel.”

Een nieuwe generatie game changers

Mol wijst op belangrijke stappen die in 2021 en 2022 zijn gezet: “Afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in de innovatie van ons onderwijs, de aanstelling van jonge docenten en de opening van het innovatieve onderwijsgebouw Aurora, geschikt voor alle vormen van onderwijs. Dat we opnieuw tot beste universiteit zijn verkozen is een bevestiging dat we de juiste keuzes maken. Dat blijven we doen. Bij WUR leiden we studenten op tot een nieuwe generatie van experts en game changers voor de transitie naar een duurzame toekomst, in Nederland en wereldwijd.”

Topopleidingen WUR

De Keuzegids universiteiten baseert zich op de oordelen van de bijna 300.000 studenten die de Nationale Studenten-enquête invullen. Daarnaast kijkt de gids naar bijvoorbeeld studentenuitval en welke baankansen een bacheloropleiding in het vooruitzicht stelt. De Keuzegids vergelijkt de opleidingen ook onderling en komt zo tot een ranglijst. Zo biedt de Keuzegids een overzicht aan van de kwaliteit van alle vergelijkbare opleidingen aan Nederlandse universiteiten, een uitkomst voor studiekiezers en hun ouders.

Studiekeuze in tijden van inflatie en woontekort

In het voorwoord van de Keuzegids benadrukt de redactie dat aanstaande studenten het niet makkelijk hebben. Niet alleen is het ingewikkeld om een opleiding te kiezen uit het enorme aanbod, ook inflatie en het tekort aan studentenwoningen maken studiekeuze ingewikkelder. De Keuzegids helpt hen hopelijk om zich te blijven richten op het vakgebied dat ze interessant vinden, internationale oriëntering en de kansen op de arbeidsmarkt.

Op welke gegevens is dit oordeel gebaseerd?

De Keuzegids gebruikt data uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), arbeidsmarktcijfers van het Researchcentrum voor Onderzoek en Arbeidsmarkt (ROA) en studiesuccescijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). In die data maakt de gids vervolgens een selectie die verder wordt geanalyseerd. De studentenoordelen gelden voor iets meer dan 70%, de andere prestatiecijfers van de opleidingen voor een kleine 30%.