Nieuws

Oproep tot een gestructureerde dialoog om voedselsystemen effectief te hervormen

Gepubliceerd op
28 juli 2021

Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR), roept op tot een gestructureerde intergouvernementele dialoog tussen wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven. Alleen zo zal de wereld de problemen in de huidige voedselsystemen kunnen aanpakken. Fresco bracht haar standpunt naar voren tijdens een online voorbereidende Wereldvoedseltop van de Verenigde Naties (UNFSS, United Nations Food Systems Summit). De Wereldvoedseltop zelf wordt in september gehouden.

Volgens Fresco moet de top in september niet het eindpunt zijn, maar slechts een begin van een voortdurende dialoog. In deze voortdurende dialoog heeft het geen zin om over één voedselsysteem te spreken, want er zijn ‘tienduizenden voedselsystemen’.

Het vertrouwen herstellen

De voorzitter van de WUR sprak ook over de noodzaak om het vertrouwen te herstellen. ‘Veel mensen erkennen het belang van landbouw, voedsel en voeding, maar er is geen algemene consensus over de te volgen koers. In veel geïndustrialiseerde westerse landen is voedsel een bron van onenigheid geworden. Er zijn talloze discussiepunten: dierenwelzijn, klimaatverandering, gebruik van chemische stoffen en genetische technieken. Vaak is er sprake van miscommunicatie of verkeerde informatie, maar ook van meningsverschillen. Dit leidt in toenemende mate tot verwarring en zelfs tot twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing. Wetenschap lijkt wel een supermarkt te worden waar ideeën en feiten worden geconstrueerd, en niet meer dan een uitdrukking of deelbelangen en -waarden. Dit leidt tot een gebrek aan vertrouwen en onenigheid over de beste manier om verder te komen.’

Wetenschappelijke diplomatie

En toch is er behoefte aan op wetenschap gebaseerde trajecten. Fresco: ‘Wetenschap is een intersubjectief leerproces en gaat steeds meer in dialoog met de maatschappij. Wetenschap is internationaal en kan beleidsmakers en landen helpen nieuwe wegen in te slaan en van anderen te leren. Met andere woorden: wetenschappelijke diplomatie. Het is tijd om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen en meningsverschillen over feiten, belangen en waarden op te lossen. Er zijn rondetafelgesprekken en dialogen nodig tussen wetenschappers, regeringen, de civiele samenleving (met inbegrip van NGO's en consumentenorganisaties) en particuliere bedrijven, waaronder landbouwers. Het creëren van vertrouwen en betrokkenheid om de voedselproblemen aan te pakken is prioriteit.’

Belangrijke vragen

De uitspraken van Fresco werden beaamd door andere deelnemers aan de voorbereidende top. Peter Bakker, voorzitter en CEO van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), zei dat hij gelooft dat er geen oplossingen voor problemen in voedselsystemen kunnen worden gevonden zonder samen belangrijke vragen te beantwoorden. Vragen als 'wat is de werkelijke waarde van voedsel' zijn volgens Bakker essentieel om 'bedrijven wereldwijd te mobiliseren'. Louise O. Fresco sloot de online voorbereidende top af met de opmerking dat 'het mobiliseren van de private sector essentieel is voor het algemeen belang' bij het hervormen van voedselsystemen. Omdat er geen enkel modern land is waar 'de regering het brood bakt’.