Nieuws

Pabo bereidt zich voor op wetenschap voor de basisschool

Gepubliceerd op
14 februari 2019

Pabo-studenten enthousiasmeren voor wetenschap en technologie en dit toe te passen in de klas. Daartoe kwamen een zo’n honderd 2e-jaars pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het Senior Science Lab op Wageningen Campus. De middag op 12 februari werd georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Wageningen University.

Smaak

Tijdens vier workshops binnen de thema’s dier, plant, voeding en bodem kregen de pabo-studenten inhoudelijke kennis aangereikt om wetenschap, techniek en onderzoekend leren toe te passen in hun stageklas. De workshops werden gegeven door masterstudenten van de WUR. Samen met de pabo-studenten zijn er didactische werkvormen ontwikkeld om tot nieuwe en creatieve lesactiviteiten te komen.

Zo gaf masterstudent Andries Swager de workshop ‘Over Smaak Valt Niet te Twisten’. “Smaak is meer dan alleen proeven met je tong. Je ruikt, ziet, hoort, voelt en vergelijkt, al is het onbewust, met wat je al eerder geproefd hebt. Door deze combinatie proeft iedereen anders. Over smaak valt dus echt niet te twisten. Dat wil ik graag overbrengen naar kinderen”, zegt Andries.

Curriculum 2020

Deelname aan het Senior Science Lab maakt onderdeel uit van het curriculum van de pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede. In 2020 moeten alle Nederlandse basisscholen wetenschap en technologie in het curriculum geïmplementeerd hebben (Techniekpact, 2018). Dit is nodig omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. Ook voor niet-technische beroepen is steeds meer kennis en vaardigheid in het toepassen van techniek nodig. Er is bijna geen vakgebied waarin techniek of technologie geen rol speelt. 

Uitdagend en onderzoekend leren

Naast het Senior Science Lab zijn er meer activiteiten waarbij de pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede structureel geënthousiasmeerd worden voor wetenschap in de klas. In hun eerste jaar wordt het digitale leermiddel TOOL geïntroduceerd. TOOL is een begeleidend leermiddel en biedt structuur en ondersteuning aan leerlingen bij het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek. In het tweede jaar komen ze naar de universiteit om inspiratie en kennis op te doen voor het komende half jaar. In het derde jaar kijken ze naar de leermiddelen van het Wetenschapsknooppunt en in het vierde jaar kunnen ze bij hun afstudeeronderzoek gekoppeld worden aan WUR-wetenschappers. Zo krijgen pabo-studenten out of the box-kennis rondom de wereld oriënterende vakken en het onderzoekend leren. De samenwerking sluit aan bij het vernieuwde onderwijsprogramma waarin studenten ook leren toekomstgericht onderwijs te ontwerpen en ontwikkelen volgens onder andere de 21th century skills.

Samenwerking voor wetenschap in de klas

Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University (WKWU) is een samenwerking tussen Wageningen University & Research (WUR) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Het Wetenschapsknooppunt heeft als doel wetenschap in de klas te brengen en organiseert in dat kader verschillende activiteiten voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 en voor (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs.