Nieuws

Percentage vrouwelijke alumni aan WUR blijft toenemen

Gepubliceerd op
18 augustus 2023

Ruim zes van de tien mensen die tussen 2016 en 2019 afstudeerden aan Wageningen University & Research is vrouw. Dat blijkt uit de loopbaanmonitor 2022, een vijfjaarlijks rapport waarin de arbeidsmarktpositie van WUR alumni centraal staat.

De vorige loopbaanmonitor stamt uit 2015. De vijfjaarlijkse meting loopt al vanaf 1973. Elke editie wordt een nieuw deel van de Wageningse alumni gevraagd mee te doen aan het onderzoek, een zogeheten cohort. In deze monitor vroegen de onderzoekers de alumni van de jaren 2016-2019 om mee te doen. De uitkomsten worden vergeleken met andere cohorten. De resultaten geven aankomende, huidige en voormalige studenten, hun ouders, docenten en beleidsmakers inzicht in loopbaanperspectief en andere wetenswaardigheden.

Feminisering bij WUR

Sinds 1973 is het percentage vrouwen dat de loopbaanmonitor invulde gestegen van 16 procent tot inmiddels 61 procent van de alumni die afstudeerden in de jaren 2016-2019. Ook groeide het percentage alumni met een niet-Nederlandse nationaliteit; sinds de jaren 70 groeide dat van minder dan één procent tot 37 procent in de responsgroep van de afstudeerjaren 2016-2019.

Meer alumni promoveren buiten Nederland

Steeds meer WUR-alumni promoveren buiten Nederland, ook alumni met een Nederlandse nationaliteit. Tussen 1970 en 2019 steeg het percentage Nederlandse alumni dat promoveerde of een promotietraject startte, en dat buiten Nederland deed, van circa 9 naar ongeveer 25 procent.

Start en doorstroom op de arbeidsmarkt

Alumni die korter dan 5 jaar klaar zijn met hun studie werken met name in het bedrijfsleven en doen daar voornamelijk onderzoek of dragen kennis over. Afgestudeerden die langer dan 5 jaar op de arbeidsmarkt zijn, typeren hun huidige werk veel meer als (senior)onderzoeker, afdelingshoofd, of directeur. Bij de alumni die minder dan 5 jaar werken geeft 1 op de 5 aan leiding te geven in het huidige werk. Voorgangers die al langer geleden afstudeerden geven vaker leiding. 4 op de 10 geven aan een leidinggevende rol te hebben. Verder opvallend: bijna 40% van alle alumni (korter en langer afgestudeerd) geeft aan (nog steeds) hun vakinhoudelijke kennis in sterke of zeer sterke mate te gebruiken.

Dienstverband en salaris

Bijna alle alumni starten in loondienst. Begin 2022 heeft gemiddeld ruim 70 procent van de alumni uit cohort 2016-2019 een vaste aanstelling. Het mediane bruto jaarsalaris bij een 38-urige werkweek verschilt bij afgestudeerden die in loondienst zijn van 40.000 euro voor beginners tot ruim 80.000 euro voor alumni met meer dan 25 jaar werkervaring.

Meer informatie en duiding is te vinden in het verslag van de loopbaanmonitor 2022.