Nieuws

Platform Leren van Toetsen

Gepubliceerd op
24 februari 2020

Judith Gulikers (ELS) en Liesbeth Baartman (HU) verzorgden een
themasessie vanuit het Platform Leren van Toetsen (www.lerenvantoetsen.nl) met HBO docenten
en onderwijskundigen rondom misconcepties rondom formatief toetsen in het HBO.

In onze NRO-reviewstudie naar de vraag hoe docenten een formatieve toetspraktijk realiseren in hun dagelijkse onderwijs (Gulikers & Baartman, 2017) hebben we de formatieve toetscyclus (FT-cyclus) ontwikkeld (zie Figuur 1). Voor het hbo hebben we deze FT-cyclus uitgewerkt in de toolkit formatief toetsen. Tijdens het werken met de FT-cyclus, in het hbo, maar ook in het vo en mbo, merkten we soms dat docenten misconcepties hebben als het gaat om formatief toetsen.

Voor meer informatie kijk op de site van Leren van Toetsen, zie hier