Nieuws

Positieve toekomst voor vervuilde rivieren en zeeën

Gepubliceerd op
3 maart 2023

Maryna Strokal wil de vervuiling van rivieren en zeeën terugdringen. Deze ambitie ontstond in haar jeugd. Maryna zwom graag, en werd samen met haar tweelingzus Vita professioneel gecoacht. Toen ze nog op school zaten zwommen ze vaak in de Dnipro rivier en in de Zwarte Zee. De laatste decennia raakte de rivier, en dus ook de zee, steeds meer verontreinigd met plastic, nutriënten en chemicaliën. Maryna wilde altijd al een bijdrage leveren aan het verminderen van verontreiniging, en besloot daarom waterkwaliteit te gaan studeren. Eerst in haar geboorteland Oekraïne, waar ze ook veldwerk deed: watermonsters verzamelen en analyseren in een lab.

Ze vond het niet voldoende. Ze wilde graag de vervuilingsbronnen leren identificeren, en onderzoek doen naar een toekomst zonder verontreiniging. Daarom kwam Maryna in 2009 naar Wageningen om een tweede Master te doen. Hier voltooide ze ook haar promotieonderzoek naar het modelleren van verontreinigingsbronnen en oplossingen om in de toekomst verontreiniging te voorkomen. Nu leidt ze een team dat zich bezighoudt met modelleren voor waterverontreiniging en oplossingen daarvoor. Ze doet geen veldwerk meer: ‘ik maak modellen, ik blijf binnen. Onze groep verwerkt de kennis van andere onderzoeksgroepen in computermodellen.’

Positieve toekomstscenario's schetsen

Maryna beschouwt modellen als een manier om positieve toekomstscenario’s te schetsen. ‘Modellen helpen je om het grotere plaatje en oplossingen te zien. In het veld kun je niet naar de toekomst kijken. Met behulp van modellen kan dat wel. Je kan onderzoeken waar de verontreiniging vandaan komt en hoe je deze kunt verminderen. Mijn team en ik gebruiken onze modellen om de oorzaak van verontreiniging te achterhalen, en te leren hoe we die oorzaken in de toekomst kunnen voorkomen.’

Dream team

Haar belangrijkste model, Model to Assess River Inputs of pollutaNts to seAs, heet MARINA. Dit model gaat in op de oorzaken van verontreiniging in kustwateren. ‘Het wordt ontwikkeld door meer dan 15 PhD studenten uit verschillende landen en 50 Wageningse masters studenten. Achter dit succes gaat een compleet team schuil, waar ik ontzettend trots op ben. Het is mijn dream team.’ MARINA heeft al van meer dan 10.000 rivieren over de hele wereld de oorzaak van de verontreiniging vastgesteld. Deze verontreiniging vindt ook in de zee plaats als de rivier daarin uitmondt.

Maryna gelooft in een positieve toekomst voor verontreinigde rivieren en zeeën. Optimistische toekomstscenario’s wegen op tegen de negatieve emoties en uitdagingen van deze tijd zoals omgaan met klimaatverandering en de oorlog in Maryna’s geboorteland. Ze publiceerde onlangs artikel samen met haar tweelingzus en anderen over de mogelijke effecten van de Europese Green Deal op de verontreiniging van de Zwarte Zee met microplastics. ‘We keken welk beleid effectief is in het terugdringen van de verontreiniging van de zee. Er liggen flinke uitdagingen, maar zo’n 85% van alle microplastics in ze zee zijn vermijdbaar.’