Nieuws

Proeftuin digitaal burgerschap: Wageningse ‘monitor van de stad’

article_published_on_label
8 september 2021

Verschillende studententeams van Wageningen University hebben zich ingezet op vraagstukken van de Wageningse bibliotheek, de BBLTHK. Deze vraagstukken gingen over hoe de bibliotheek meer inclusief kan worden voor alle inwoners van de stad; over hoe de bibliotheek te innoveren en hoe verschillende groepen, meer specifiek de studenten community, te activeren en te betrekken bij de programmering van de BBLTHK.

In het voorjaar van 2021 heeft de BBLTHK een subsidie gekregen van de Koninklijke Bibliotheek voor een proeftuin over digitaal burgerschap. In deze proeftuin wordt vormgeven aan het experiment “Monitor van de stad” waarbij een fysiek dashboard (groot scherm) in de publieksruimte van de BBLTHK komt, waarop bezoekers visualisaties zien van data geleverd door medeburgers (citizen science), visueel gemaakt op wijkniveau. Vragen die kunnen worden gesteld zijn: Hoe vervuild is de lucht rondom je huis of bedrijf? En hoe zit het met geluidsoverlast? Of de luchtvochtigheid? Biodiversiteit, veiligheid? Daar omheen kan tal van programmering ontwikkeld worden: Wat kun je met data? Wat is data? Hoe kun je data inzetten voor het goede, voor kritisch burgerschap? Voor het begrijpen en beïnvloeden van je eigen leefomgeving?

Deze proeftuin geeft niet alleen een ‘boost’ aan de verbinding tussen de BBLTHK en inwoners van de stad, maar ook aan de samenwerking tussen de BBLTHK, Wageningen University & Research en Wageningen Thuis. Vanuit de GeoDesk en het Data Competence Center van WUR is er allerlei data beschikbaar, die Vanuit het WANDER-lab van WUR kunnen deze data visueel gemaakt worden voor de burger. Vanuit Thuis Wageningen kunnen we ideeën en initiatieven van inwoners ophalen, en met citizen science kunnen inwoners zelf helpen data te verzamelen welke zij belangrijk vinden. Door het inzetten van studenten binnen onderwijs kunnen we dit vraagstuk vanuit heel veel verschillende kanten aanvliegen en de komende jaren verder ontwikkelen in interactie met en voor de samenleving.

De aankomende proeftuin over digitaal burgerschap sluit mooi aan bij onze zoektocht binnen de kaders van de Stadsagenda en City Deal Kennis Maken hoe de kennis te ontsluiten en in te zetten voor Wageningen en de inwoners van de stad.