Nieuws

Proeftuin voor Agroecologie en Technologie geopend

Gepubliceerd op
1 oktober 2018

Op 26 september bezochten ruim 200 mensen de officiële start van de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie in Lelystad. Op deze nieuwe proeftuin onderzoekt WUR samen met boeren, ketenpartijen, NGO’s en overheden de mogelijkheden van een toekomstbestendige landbouw.

Marleen Riemens, trekker van het akkerbouwgewasrotatie-onderzoek in het Groene Gewasbeschermingsproject, lichtte dit specifieke onderzoek toe dat is ingebed op de proeftuin. ‘We bevinden ons midden in een tijd waarin er kritisch wordt gekeken naar de toepassing van gewasbescherming,’ vertelt Riemens.

‘Enerzijds mogen we trots zijn op onze innovatieve sector, anderzijds heeft Duits onderzoek naar de afname van de biodiversiteit de mogelijke keerzijde laten zien.’ Vervolgens lichtte Riemens het concept IPM (Integrated Pest Management) toe, waarin gebruik wordt gemaakt van veel (veelal preventieve) maatregelen die samen een robuust teeltsysteem creëren. Daardoor zal een minimaal gebruik van gewasbescherming nodig zal zijn.

Tijdens de dag werden de diverse proefvelden op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie bezocht. Daarnaast discussieerden de bezoekers uitgebreid over het bodemprogramma, de mogelijkheden die bijvoorbeeld mengteelten bieden en het toepassen van groene gewasbeschermingsmaatregelen.