Nieuws

Programma Bosreservaten leeft!

Gepubliceerd op
19 december 2017

In 2017 hebben onderzoekers van Wageningen Environmental Research en Wageningen University hard gewerkt aan het actualiseren van het bosreservatenprogramma. Dat gebeurt op een aantal fronten. Alle beheerders van de bosreservaten zijn benaderd om de afspraken die bij de aanwijzing van de bosreservaat zijn gemaakt, opnieuw vast te leggen. Tegelijkertijd worden alle verzamelde gegevens en informatie uit het onderzoek klaargemaakt om openbaar beschikbaar te stellen en Engelstalig te documenteren. Hierdoor is het ook voor anderen dan de rechtstreeks betrokken onderzoekers mogelijk met de gegevens te werken.

Het groene onderwijs bijvoorbeeld, waar studenten van Wageningen Universiteit of Van Hall Larenstein in de gelegenheid komen om de database zelf te raadplegen en zelfs nieuwe metingen kunnen doen. Onderdeel van het openbaar maken is het digitaliseren van alle oude onderzoeksrapporten die verschenen zijn vanaf de aanwijzing van de eerste bosreservaten in 1987. De rapporten zijn te vinden via de online Forum bibliotheek van de Wageningen Universiteit.

De database komt beschikbaar via DANS (Data Archiving and Networked Services), zowel de meetgegevens als afgeleide statistieken en GIS-bestanden op reservaat- en plotniveau (zoals stamvoeten- en kroonprojectiekaarten). DANS is een instituut van KNAW en NWO.