Persbericht

Rapport 'Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie' gepresenteerd

Gepubliceerd op
28 juni 2016

Fruittelers kunnen nog veel winst behalen met de introductie van ICT en nieuwe technologieën in de fruitteelt. Datamanagement is de smeerolie om dit vliegwiel in beweging te krijgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie. Het rapport toont daarnaast in een roadmap welke stappen spelers in de keten hiervoor moeten maken.

Fruitteelt en keten vragen om betrouwbare en actuele informatie

Het produceren van fruit kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Fruitbedrijven worden gemiddeld groter, ketens worden flexibeler en stellen meer klantspecifieke eisen, de markt vraagt gedetailleerde informatie over het teeltproces en ook voor regelgeving en certificering moeten veel data worden uitgewisseld. Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het informatiemanagement van fruittelers. 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen.  Ondanks de veelbelovende technologische ontwikkelingen en de toenemende behoefte aan informatie blijven de automatisering en digitalisering in de fruitsector achter ten opzichte van andere agrarische sectoren.

Voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie, FME, Fedecom en het team Tuinbouw Digitaal was dit de aanleiding om aan Wageningen UR (LEI en PPO) te vragen om een roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt te ontwikkelen. Deze roadmap is maandag 27 juni  in het Hortiversum in Zoetermeer aan de sector gepresenteerd.

Infographic van de roadmap
Infographic van de roadmap

De ontwikkeling van de raodmap is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Tuinbouw Digitaal.

Roadmap: ontwikkeling langs vier thema’s

In de roadmap zijn vier thema’s benoemd waarbinnen toepassingen kunnen worden ontwikkeld die op korte termijn (tussen nu en 3 jaar) tot op lange termijn (meer dan 10 jaar) in de keten geïmplementeerd kunnen worden.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

De sector is aan zet:

Na de overhandiging van het rapport is door fruittelers, onderzoekers, en vertegenwoordigers van handelsorganisaties  en technologie bedrijven gesproken over de implementatie van de uitkomsten van het rapport. Om een volgende stap te kunnen zetten wordt gewerkt aan een projectvoorstel dat zal worden ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.