Nieuws

Regio Deal Foodvalley: duurzamer voedsel en gezonde voeding voor iedereen

article_published_on_label
10 juli 2020

Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis? Door een deal te sluiten! De Regio Deal Foodvalley laat het Rijk, regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dankzij deze deal krijgt onderzoek naar onder meer vernieuwende voedselvoorziening een impuls. Dat is belangrijk, omdat er naar schatting in twintig jaar tijd circa twee miljard mensen bij komen op de wereld.

De Regio Deal Foodvalley kent drie afzonderlijke onderdelen die samen één geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling.

Het nieuwe boeren

Boerenbedrijven in de veeteelt zoeken naar manieren om meer circulair te werken, tegelijkertijd een positieve impact in de directe omgeving te maken én ook op langere termijn een robuust bedrijf te zijn. Dat vraagt nieuwe manieren van werken, met ander voer, minder uitstoot in fijnstof en stikstof en tegelijk werken aan een gezonde bodem, water en lucht voor natuur en omwonenden. De regiodeal biedt een proeftuin aan nieuwe concepten.

Gericht op doorbraken die goed toe te passen zijn, worden praktische, haalbare en betaalbare concepten getest en beoordeeld. Bijvoorbeeld hoe ze emissie reduceren en tegelijkertijd diergezondheid en dieren welzijn verbeteren (zoals nog verdere verlaging van antibiotica gebruik). Dat alles terwijl de voedselkwaliteit behouden blijft. De innovaties worden getoetst hoe ze het verdienmodel en het handelingsperspectief van de boer versterken.

Gezonde voeding in alle levensfasen

Door de Regio Deal Foodvalley kan WUR ook starten met interessant onderzoek op het gebied van gezonde voeding. Zo gaan we 1000 jonge moeders uit 10 gemeenten volgen. Samen met verloskundigen en ongeveer 20 consultatiebureaus gaan we het voedingspatroon van moeders die borstvoeding geven in kaart brengen.

Verder gaan we met Rijnstate Ziekenhuis, Hogeschool Utrecht, Toon Hermans Huizen én fitnesscentra in de regio voedings- en bewegingsadviezen op maat geven ná behandeling van kanker. Daarnaast toetsen we ook het verband tussen voeding en het verloop van dikke darmkanker (bij ongeveer 3.000 patiënten). Ook starten we met het opzetten van een brede onderzoeksgroep van kinderen met kanker en gaan we hun voedingspatroon volgen in het Prinses Máxima Centrum Utrecht.

Door de Regio Deal Foodvalley kan WUR in 10 wijken in Utrecht en in de regio Foodvalley experimenten starten op het gebied van zogeheten voedingsinterventies. Vooral rond scholen, waarbij restaurantchefs worden getraind door professionals in het bereiden van een gezonder en duurzamer menu. In tenminste 3 ziekenhuizen, 5 zorginstellingen en 25 MKB worden straks pilots uitgevoerd op dit vlak.

Versterken van kenniscluster Wageningen - Utrecht

De Regio Deal Foodvalley stelt WUR in staat het al goed werkende cluster van kennisinstellingen en bedrijven rondom Wageningen uit te breiden met nog meer verbinding naar het Utrecht Science Park. Niet alleen met Universiteit Utrecht en het UMC, maar ook met bedrijven en andere kennisinstellingen. Daarbij worden praktijkkennis van boeren en zorgprofessionals gekoppeld aan fundamentele en toegepaste kennis om sámen de oplossingen te staven die toepasbaar en schaalbaar zijn in deze regio en elders in Nederland.

Mooi voorbeeld daarvan is een beoogde samenwerking met de Food Academy Nijkerk. Daar worden MBO professionals vanuit de praktijk opgeleid voor de voedingsindustrie. Voor het testen en verder ontwikkelen van nieuwe producten en diensten zijn vakmensen met praktijkkennis en ervaring nodig. De koppeling tussen theoretische kennis vanuit de universiteit en praktijkervaring is daarbij essentieel.

Over de Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de bundeling van krachten komt de komende vier jaar ruim 73 miljoen euro beschikbaar.