Nieuws

Regionale verschillen in plastics in magen van Noordse Stormvogels

Gepubliceerd op
29 maart 2022

Ons monitoring onderzoek aan Stormvogels uit de Noordzee verschaft een steeds beter inzicht in de veranderingen door de jaren heen in onze regio. Maar buitenlandse collega’s en ook Wageningen Marine Research zelf doen incidenteel ook onderzoek aan stormvogels uit geheel andere gebieden.

Stormvogels benaderen vissersboten zo dichtbij dat ze makkelijk gevangen kunnen worden met een schepnet.
Stormvogels benaderen vissersboten zo dichtbij dat ze makkelijk gevangen kunnen worden met een schepnet.

Stormvogels uit oost Groenlandse wateren

Zo kregen we de beschikking over een flink aantal magen van stormvogels die in de buurt van oostelijk Groenland door een jager vanaf een vissersboot waren verzameld. De jacht was bestemd voor menselijke consumptie, en werd gevangen op de traditionele manier met een groot schepnet (fleygg) zoals dat ook op de kliffen bij kolonies wordt gebruikt. Over de maaginhouden van deze vogels is door Wageningen Marine Research recent een artikel gepubliceerd. De Groenlandse vogels hadden gemiddeld 13.5 stukjes plastic in de maag met een gewicht van 0.14 g per vogel. Van 145 onderzochte magen had 86% plastic in de maag, en 42% meer dan 0.1 g. De Noordzeelanden en EU streven ernaar dat dat percentage tot onder de 10% wordt teruggedrongen.

Stormvogel GRL-2015-103 had 24 stukjes plastic in de maag, met een gewicht van 0.2467g. Opmerkelijk was rechtsboven, een ‘sewage wheel’ zoals die in afvalwaterzuivering wordt gebruikt
Stormvogel GRL-2015-103 had 24 stukjes plastic in de maag, met een gewicht van 0.2467g. Opmerkelijk was rechtsboven, een ‘sewage wheel’ zoals die in afvalwaterzuivering wordt gebruikt

Minder plastic in het noorden

De Groenlandse stormvogels hadden minder plastic in de maag dan die uit de Noordzee, waar het gemiddeld gewicht 0.26 g plastic is. Dit nieuwe monster was aanleiding om alle bekende studies uit zowel de noord Atlantische als Pacifische oceaan met elkaar te vergelijken. Uit het gevonden patroon blijkt zonneklaar dat stormvogels uit meer noordelijke gebieden minder plastic in de maag hebben. Er is een statistisch significant verband tussen de hoeveelheid plastic in de maag en de noordelijke breedtegraad waarop stormvogels zijn verzameld. De noordelijke wateren zijn verder verwijderd van dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde gebieden met hoge vervuilingsniveaus.

Met toenemende noorderbreedtegraad neemt de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels af (zie artikel voor grafiek details)
Met toenemende noorderbreedtegraad neemt de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels af (zie artikel voor grafiek details)

Oude mannetjes hebben het minste plastic

Het verband tussen de hoeveelheid plastic en de breedtegraad is significant, maar laat toch ook flinke plaatselijke variaties zien. In het artikel wordt uitgewerkt dat leeftijd en geslacht van de verzamelde vogels van invloed zijn. Jonge vogels neigen naar meer plastic in de maag dan oudere, en vrouwtjes meer dan mannetjes. Tot slot lijkt soms het jaargetijde van forse invloed. In een vast jaarlijks verzamelschema in monitoring studies maakt dat soort variaties veelal niet zoveel verschil in de geobserveerde trends over de tijd. Maar bij de opzet van nieuwe monitoringstudies moet men hier wel goed rekening mee houden. Dit soort variatie overheerst gelukkig niet de regionale patronen op grotere schaal. We verklaren de kleinere variaties in de maaginhouden met de frequentie, duur en intensiteit van aanwezigheid op de nestplaatsen. Oudere vogels verblijven meer op de kolonies dan jongere, mannetjes zitten er vaker, langduriger en zijn intensiever betrokken bij ruzies over nestplaatsen. Bij ruzies over nest of partner, of als verdediging tegen rovers, spugen stormvogels soms maagolie uit met vermoedelijk ook wat van het plastic. Volwassen broedvogels voeren in het broedseizoen in juli-augustus de hele inhoud van de kliermaag, inclusief plastics aan hun jongen.

De besmeurde stormvogel op deze foto is waarschijnlijk bespuugd door de vogel links tijdens een ruzie over de partner of de nestplaats.
De besmeurde stormvogel op deze foto is waarschijnlijk bespuugd door de vogel links tijdens een ruzie over de partner of de nestplaats.