Nieuws

Altijd lastig: remote sensing van naaldbossen

Gepubliceerd op
15 mei 2014

Vandaag promoveert Lucía Yáñez Rausell op haar onderzoek naar het verbeteren van de interpretatie van remote sensing-beelden van opstanden met naaldbomen. Dat is nodig, omdat het in de praktijk lastig blijkt te zijn om remote sensing-signalen van naaldbomen te interpreteren. Promotor is Michael Schaepman. Jan Clevers en Zbynek Malenovský zijn de co-promotoren.

Naaldbossen zijn belangrijk in de regulatie van het klimaat op aarde en dus is continue monitoring van deze ecosystemen van cruciaal belang om mogelijke reacties op klimaatverandering beter te begrijpen. Optische remote sensing (RS) biedt krachtige methoden voor de schatting van essentiële klimaatvariabelen en voor wereldwijde bosmonitoring. "Maar naaldbossen zijn uitdagende objecten voor remote sensing-methoden," zegt Jan Clevers in een toelichting, voornamelijk vanwege enkele structurele kenmerken die specifiek zijn voor naaldbomen, zoals smalle naalden en clustering binnen loten, waarvan de gevolgen voor het remote sensing-signaal nog niet bekend of nog niet volledig begrepen zijn.

Jan Clevers: “Met haar proefschrift levert Lucía een bijdrage aan de verbetering van de interpretatie van remote-sensing-beelden van naaldboomopstanden. Zij heeft gefocust op kennishiaten in bestaande remote sensing-methoden op verschillende schaalniveaus. Bovendien heeft zij de toepassing onderzocht van methoden ter vereenvoudiging van de manier waarop de structurele complexiteit van een dergelijk object wordt aangepakt bij het gebruik van stralingsinteractiemodellen. Het onderzoek is verricht op drie schaalniveaus: naald-, loot- en boom-niveau. Bovendien heeft zij de schaling van remote sensing-informatie tussen deze niveaus onderzocht.”

Lucía Yáñez Rausell : 'Coniferous needle-leaves, shoots and canopies: a remote sensing approach'