Nieuws

Robbert Biesbroek benoemd tot hoogleraar Public Governance and Climate Change Adaptation aan Wageningen University & Research

article_published_on_label
29 mei 2024

Wageningen University & Research is verheugd te melden dat Dr. Robbert Biesbroek met ingang van 1 mei 2024 is benoemd tot hoogleraar Public Governance and Climate Change Adaptation. Dr. Biesbroek werkte eerder als UHD bij de leerstoelgroep Bestuurskunde binnen de afdeling Social Sciences.

In zijn nieuwe rol zal hoogleraar Biesbroek zich focussen op hoe overheids- en niet-overheidsactoren tijdig, effectief en rechtvaardig kunnen reageren op klimaatrisico's.

"Mijn team en ik willen onderzoeken of, wanneer en hoe er wereldwijd sprake is van klimaatadaptatie. Vanuit een bestuurskundig perspectief onderzoeken we de mogelijkheden voor overheden, bedrijven en andere maatschappelijke actoren om samen sneller maatregelen te nemen die een tijdige en effectieve adaptatie aan toekomstige klimaatrisico's mogelijk maken. Ook proberen we hen te helpen om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen. Hierbij zetten we ook in op de ontwikkeling van nieuwe methoden en theorieën om de voortgang van de implementatie te monitoren en evalueren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van data science", aldus hoogleraar Biesbroek.

Momenteel werkt hoogleraar Biesbroek aan zijn NWO-VIDI-project waarbij hij de politieke dynamiek in het monitoren en evalueren van klimaatadaptie onderzoekt. "Wat wordt gemonitoord, door wie en voor welke doeleinden zijn in wezen politieke vraagstukken. We weten echter heel weinig over deze dynamiek en hoe dit adaptatiemaatregelen in de praktijk beïnvloedt", legt hij uit.

Nu de gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen, extreme hitte en natuurbranden wereldwijd steeds vaker voorkomen, benadrukt hoogleraar Biesbroek de urgentie van een snellere implementatie van adaptatiemaatregelen. "Om toekomstige risico's te beperken, is het van essentieel belang dat de broeikasgasemissies worden beperkt, maar we moeten ook sneller adaptatiemaatregelen nemen om huidige en toekomstige klimaatrisico's te beperken. Op talloze plekken in de wereld is er in de praktijk nauwelijks sprake van klimaatadaptatie, ondanks de vele plannen en grote ambities. We beschikken vaak wel over de technologieën voor adaptatie, maar factoren zoals politieke bereidheid, bewustzijn en beperkte middelen beperken de opschaling en versnelling van de uitvoering. Een bestuurskundig perspectief is dus van cruciaal belang", aldus Biesbroek.

Wageningen University & Research, met een lange traditie op het gebied van klimaatonderzoek, heeft een unieke positie op het gebied van klimaatoplossingen, zowel in onderzoek als in onderwijs. De uitgebreide expertise van hoogleraar Biesbroek op het gebied van klimaatadaptatie zal deze traditie verder versterken. Hij was coördinerend hoofdauteur van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Sixth Assessment Report waar hij naar de gevolgen van klimaatverandering, adaptatie en kwetsbaarheid in Europa keek. Daarnaast was hij hoofdauteur van het hoofdstuk over sociale rechtvaardigheid en sociale cohesie in de eerste Europese klimaatrisicoanalyse (EUCRA-rapport) die eerder dit jaar werd gepubliceerd. Hoogleraar Biesbroek is ook wetenschappelijk lid van het World Adaptation Science Programme dat zich richt op het opvullen van kennisleemten rondom adaptatie en het ondersteunen van beleidsontwikkeling in kwetsbare ontwikkelingslanden.