Nieuws

Ruim zestig miljoen euro voor onderzoek efficiëntere fotosynthese

article_published_on_label
9 maart 2022

Wageningen University & Research (WUR) en het Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF) richten samen een nieuw en onafhankelijk instituut op voor onderzoek naar fotosynthese. “Een belangrijk doel is om te leren hoe we de efficiëntie van fotosynthese in voedselgewassen kunnen verbeteren. Dat zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voeden van de wereld,” zegt Ernst van den Ende, lid van de Concernraad van WUR. Het besluit werd vandaag bekendgemaakt, tijdens de 104e Dies Natalis van de universiteit.

De voorlopige naam van het instituut is het Institute for Advanced Studies for Photosynthetic Efficiency (IASPE). Bij de oprichting van het nieuwe instituut is een investering van 62 miljoen euro voor tien jaar gemoeid. Hiervan wordt vijftig miljoen bijgedragen door P2RF, dat is opgezet door de heren Egbert van der Pol, Menno Witteveen en Maarten Koopman. WUR draagt twaalf miljoen euro bij; een bijdrage die voor het overgrote deel bestaat uit de inzet van personeel en laboratoria tegen een gereduceerd tarief.

Witteveen: “In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid naar tien miljard mensen. Die moeten we voeden met dezelfde planeet die nu zeven miljard monden voedt. De FAO heeft berekend dat dit alleen mogelijk is met nieuwe wetenschappelijke doorbraken. Een van de oplossingen kan zijn om voedselgewassen te telen die efficiënter gebruik maken van het zonlicht. Het is daarom letterlijk van levensbelang dat we daarover meer kennis ontwikkelen.”

“Mijn partners en ik hebben daarom WUR benaderd, wereldwijd hét kennisinstituut rond duurzame voedselvoorziening. We zijn enthousiast om met WUR samen te werken en andere instituten en organisaties hierbij te betrekken. Van teelt in kassen en proefvelden tot en met het gewas op akkers; samen willen we met fundamenteel onderzoek een significante bijdrage leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening.”

Waarom is onderzoek naar fotosynthese nodig? 

Fotosynthese is het belangrijkste biologische proces op aarde. Dankzij de energie van zonlicht wordt water, met CO2 uit de lucht, omgezet in zuurstof en suikers. De suikers gebruikt de plant als bouwstenen om te groeien en vrucht te dragen. De efficiëntie van fotosynthese van planten in het veld is niet erg hoog. Van de zonne-energie die op aarde valt, benutten de planten gemiddeld maar ongeveer één procent, terwijl de efficiëntie in principe vijf tot zes maal hoger zou kunnen zijn.

Als planten al twee keer zoveel licht zouden kunnen absorberen kan dat enorme effecten hebben op de voedselproductie
Louise O. Fresco

“Dat moet en kan dus anders”, zegt Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van WUR. “Als planten al twee keer zoveel licht zouden kunnen absorberen kan dat enorme effecten hebben op de voedselproductie. Dat zou ontzettend goed nieuws zijn voor de Global South, maar dat niet alleen: mogelijk leren we hieruit hoe we dergelijke chemisch-fysische processen direct voor duurzame energie kunnen inzetten.”

Er zijn een paar plantensoorten die zich via natuurlijke selectie hebben aangepast om ontzettend snel te groeien, en dat voor elkaar hebben gekregen door een veel hogere fotosynthese-efficiëntie dan vergelijkbare soorten. Eén daarvan is de Grijze Mosterd, afkomstig uit het gebied rond de Middellandse Zee.

Ernst van den Ende: “We willen van dit soort planten leren hoe we hun genetische ontwikkeling kunnen gebruiken om ook voedselgewassen zo’n transformatie te kunnen laten ondergaan. Betere fotosynthese moet leiden tot hogere opbrengsten van de bestaande landbouwgewassen. Daardoor hebben we minder nieuwe landbouwgronden nodig, en kunnen we natuurgebieden dus ook beter beschermen.”  

Jonge onderzoekers

Tot slot moet het instituut de komende jaren dertig PhD’ers en zestig post-docs voortbrengen. “We weten al veel over hoe fotosynthese werkt”, legt Van den Ende uit, “maar er ligt nog onontgonnen terrein rond het verbeteren van de efficiëntie ervan. Met deze financiering kunnen we binnen Europa een forse toename van de onderzoekscapaciteit realiseren. Een prachtige kans voor nieuwe wetenschappelijke carrières.”

Het instituut wordt gevestigd op Wageningen Campus. Het is nog niet bekend waar precies.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Download het ondertekeningsportret

Q&A

Wat is het Institute for Advanced Studies for Photosynthetic Efficiency?

Het instituut is een onafhankelijke groep onderzoekers die binnen tien jaar de efficiëntie van fotosynthese wil verdubbelen van nader te bepalen voedselgewassen, in het veld (dus op een akker, en niet onder laboratorium-omstandigheden).

Het instituut moet wetenschap van wereldwijd vooraanstaande klasse leveren op het gebied van fotosynthese-efficiëntie. Dat kan alleen wanneer de internationale samenwerking van hetzelfde niveau is. De staf zal bestaan uit – in ieder geval – een wetenschappelijk directeur, een aantal groepshoofden en (op ieder moment) veertig onderzoekers (postdoc en PhD).

De intentie is om de komende jaren extra financiering aan te trekken, waarmee het instituut ook na de eerste tien jaar bestaanszekerheid wil verwerven.

Hoeveel geld is er met de oprichting van het instituut gemoeid?

Met de oprichting is 62 miljoen euro gemoeid voor de komende tien jaar. Dit totale bedrag heeft meerdere componenten, zoals een cash-investering, gecommitteerde onderzoeksgelden en in-kind-onderzoeksbegeleiding. Daarnaast is de intentie om de komende jaren extra financiering aan te trekken, waarmee het instituut ook na de eerste tien jaar bestaanszekerheid heeft.

Wat is de rol van WUR / founding partners in het toekomstige instituut?

Het instituut zal worden aangestuurd door een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur gaat over de aansturing van het instituut op dagelijkse basis. Dit zal bestaan uit één tot drie directeuren, onder wie in ieder geval een wetenschappelijk directeur.

Het algemeen bestuur controleert het dagelijks bestuur en zal initieel zetels bevatten vanuit WUR en P2RF. De founding partners zullen bij de start plaatsnemen in het algemeen bestuur, maar kunnen op termijn plaatsvervangers aanwijzen.

Naast de rollen in het besturen van het instituut zal er samenwerking op projectniveau plaatsvinden. Hierbij zullen onderzoeksgroepen van WUR en het instituut gezamenlijke projectvoorstellen schrijven en gezamenlijk deze projecten uitvoeren.

Hoe is de wetenschappelijke onafhankelijkheid geborgd als de financiers plaatsnemen in het algemeen bestuur?

De founding partners hebben na de oprichting geen financieel belang in het instituut. Het instituut is een zelfstandig opererende onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk. Eventuele opbrengsten zullen terugvloeien in het fotosynthese-onderzoek.

62 miljoen euro is een flink bedrag, maar is het voldoende om impact te hebben?

62 miljoen is een significant bedrag in verhouding tot de huidige investeringen in onderzoek naar fotosynthese, en zal daarom tot een aanzienlijke versnelling van de wetenschap op dit gebied leiden.

De missie is helder: het verdubbelen van efficiency van fotosynthese van één of twee voedselgewassen in het veld, in tien jaar. Dit geeft focus en vergroot de impact binnen deze gewassen. Wellicht maakt het instituut ook andere donateurs enthousiast, waardoor we de breedte en lengte van het onderzoek kunnen vergroten. Hier gaan we actief naar op zoek.

Voor grootschalige impact zullen ook investeringen nodig zijn voor de vertaalslag naar andere gewassen en voor commerciële opschaling, maar dit ligt buiten de doelstellingen van het instituut en de oprichters.