Nieuws

Ruwvoertool onder de loep bij eindgebruikers

Gepubliceerd op
18 februari 2019

Tools die in samenwerking met de eindgebruiker worden ontwikkeld, worden beter door de praktijk gebruikt. Input uit de praktijk versterkt de toepassing en het gebruiksgemak van de tool. In het project Ruwvoer en Bodem wordt gewerkt aan een Ruwvoertool. Vanaf het begin van de ontwikkeling van de Ruwvoertool hebben de onderzoekers de eindgebruikers bij de ontwikkeling betrokken.

De Ruwvoertool bestaat uit een bedrijfsvenster die zicht biedt op de ruwvoerproductie op melkveebedrijven en uit een diagnosetool die binnen dit venster de aandacht richt op groei beperkende factoren die door managementaanpassing opgelost zouden kunnen worden. In 2016- 2017 hebben we de wensen en behoeftes in kaart gebracht. In 2018 hebben we een concept uitgewerkt ruwvoertool uitgewerkt. Ook hierbij is de feedback van de eindgebruiker van groot belang. Daarom werd het ontwerp van de tool besproken met ruwvoerspecialisten van Agrifirm en ForFarmers en met loonwerkers die aangesloten zijn bij Cumela.

Tool in de test

Deze tests verliepen zowel voor de toetspanels als voor de makers heel bevredigend. In de test bleek dat de inhoud van de Ruwvoertool relevant is, dat de opzet en de aanpak overzichtelijk is en dat het de kwaliteit van advies over de ruwvoerteelt kan verbeteren. Wel werd nog eens gewezen op het belang van het voorkómen van dubbel invoeren van data. Het laten instromen van elders verzamelde gegevens – in eigendom van de gebruiker – in de Ruwvoertool is dus een must.

Waardevol commentaar

Een voortdurend aandachtspunt is: breng meer kennis in het veld, maar beperk je toch tot de essentie. Een belangrijke meerwaarde ten opzichte van veel bestaande tools is dat de Ruwvoertool een koppeling maakt tussen diagnose en mogelijke maatregelen. Meerdere mensen concludeerden dat het gebruik in het veld versterkt zal worden als er een koppeling gemaakt wordt met een bedrijfsperceelskaart. Voor gebruikers in het veld is ook een duidelijke en heldere presentatie op mobiele computers van belang. Maar eerst richten we ons op een praktische, overzichtelijke en consistent opgebouwde kern. Daarbij zijn we zeer geholpen met het geleverde commentaar van de panels.