Nieuws

Saldo zeugen op lange termijn hoger, saldo vleesvarkens gelijk

Gepubliceerd op
5 mei 2022

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Het verwachte saldo is vastgesteld op €382 per aanwezige zeug per jaar en €68 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Bij de zeugen is er een stijging in voerwinst en saldo.

Voerwinst en saldo

De langetermijnverwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet MKB-landbouw (BL) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van resultaten uit 2021. De langetermijnverwachtingen zijn €614 voor de voerwinst en €382 voor het saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. In de vorige KWIN waren deze respectievelijk €601 en €379. Voor vleesvarkens is de verwachting €81 voor de voerwinst en €68 voor het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Er is rekening gehouden met een voerprijsstijging voor de lange termijn van circa 10%. Voor de lange termijn wordt een lager niveau voorzien dan de actuele hoge voerprijzen.

Mestafzet

De saldo’s inclusief mestafzet nemen ook toe omdat er rekening wordt gehouden met lagere mestafzetkosten: €305 per aanwezige zeug en €50 per aanwezig vleesvarken. Bij zeugen is hier uitgegaan van 50% afzet lang transport en 50% in directe omgeving van het varkensbedrijf. Voor vleesvarkens is dit 80% lang transport en 20% directe omgeving. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Per m2

Voor de vleesvarkens zijn ook voerwinst en saldo per m2 berekend. De verwachte voerwinst voor opfokzeugen wordt €202 per gemiddeld aanwezige opfokzeug per jaar, een lichte stijging ten opzichte van de inschatting vorig jaar.

De volledige saldoberekeningen (inclusief die van opfokzeugen en speenbiggen) zijn na verschijning van KWIN-V 2022-2023 (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Daar kunt u ook zelf saldobegrotingen maken.