Nieuws

Samen een online beslissingsondersteunend hulpmiddel ontwikkelen

Gepubliceerd op
12 juni 2018

In de PPS Ruwvoer en bodem werken wetenschappers en het bedrijfsleven samen om de ruwvoerproductie van gras en maïs te verbeteren. Eén van de onderwerpen is nieuwe én bestaande kennis online beschikbaar te maken voor de praktijk in de vorm van een beslissingsondersteunend hulpmiddel. Vier experts vertellen over de noodzaak en hun bijdrage aan dit hulpmiddel.

foto-Nieuwsbericht-Samen-een-online-beslissingsond_Maurice.jpg

Maurice Steinbusch

Secretaris Agrarisch Loonwerk, CUMELA Nederland

“CUMELA wil loonwerkers, boeren en adviseurs handvatten bieden om de ruwvoerteelt verder te optimaliseren. Bij het optimaliseren van ruwvoer draai je aan meerdere knoppen, waarbij je de focus kan verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om de nieuwste inzichten, waaraan het onderzoek werkt om toegankelijk te maken. Maar ook ontsluiten van reeds bestaande kennis is belangrijk. Denk aan invulling van het bouwplan of wel of niet doorzaaien, etc.”

tjoonk.jpg

Leo Tjoonk

Kenniscoördinator ruwvoerteelt, Agrifirm

“Goed ruwvoer is de basis voor een goede melkproductie. Dat betekent dat de veehouders niet alleen aandacht moeten besteden aan het optimaliseren van de melkproductie, maar ook na moeten denken over de teelt van ruwvoer. Daarbij is naast opbrengst ook de kwaliteit van het ruwvoer van belang. Door als Agrifirm, samen met kwekers van het zaaizaad, de loonwerkers en het wetenschappelijk onderzoek, de onderzoeksvragen op te pakken, helpen we de veehouders verder. Dat is waar het uiteindelijk om gaat; resultaat op eigen erf, Better Together!”

foto-Nieuwsbericht-Samen-een-online-beslissingsond_Emiel-Strijkveen-2.jpg

Emiel Strijkveen

Teeltspecialist Ruwvoer, ForFarmers

“Het belang van goed ruwvoer wordt nog lang niet door iedere veehouder onderkend. Daarnaast is er op het gebied van de teelt nog zoveel te verbeteren. Het is mijn uitdaging om door middel van kennisoverdracht en vooral praktische adviezen aan veehouders en loonwerkers een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de ruwvoerteelt. Het inzetten van alle hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn geeft mij een enorme drive!”

verloop.jpg

Koos Verloop

Onderzoeker Graslanden, Graslandbeheer, Bodemkwaliteit, WUR

“Voor de veehouder is het de uitdaging om op maatschappelijk gewaardeerde en financieel gezonde manier te werken. Dit vraagt om een goed management van bodem en gewas. Door juiste strategische keuzes en een goede uitvoering kunnen veehouders goed scoren op milieuthema’s. Het gaat daarbij niet alleen om hoge productie, maar ook efficiënt gebruik van grondstoffen. Wageningse onderzoekers hebben veel kennis verzameld over welke omgevingsfactoren de groei van gewassen beperken. Dit heeft zich vertaald in managementverbetering. Maar er is nog heel veel kennis die de gebruiker nog niet voldoende bereikt. Dat vergt inzicht in wat mogelijk is, vanuit het kennisaanbod, maar ook van de omgeving waarin de eindgebruiker die kennis toepast.”

Van concept naar prototype

Bovenstaande partijen hebben samen met onderzoekers van WUR een concept bedacht, wat op dit moment nog verder wordt uitgewerkt. Zodra dit klaar is wordt het getoetst door mogelijke gebruikers; adviseurs, studenten, veehouders en loonwerkers. Vervolgens wordt het concept verder aangescherpt en uitgewerkt tot een prototype van een beslissingsondersteunend hulpmiddel. De doelgroepen kunnen dit prototype direct gebruiken om de kennis in de bedrijfsvoering toe te passen. Bovendien is het bedrijfsleven vrij om deze kennis te integreren in eigen hulpmiddelen.