Nieuws

Samenwerkingen tussen kunst en wetenschap resulteren in digitale organismen en aangepaste boeken

Gepubliceerd op
8 november 2018

Een netwerk van digitale, op elkaar inwerkende micro-organismen en een verzameling boeken met verschillende omslagpunten. Dit zijn de nieuwste kunstwerken van de kunstenaars Charlie Williams en Ludmila Rodrigues in het kader van hun projecten voor Creatieve innovatie: kunst ontmoet wetenschap.

Beide kunstenaars, die in augustus arriveerden, werkten samen met wetenschappers om een kunstwerk te creëren dat geïnspireerd is op de wetenschap. Charlie Williams presenteerde zijn nieuwste werk al op 26 september. Hij liet zich inspireren door met elkaar communicerende microbiomen zoals mycorrhiza. Voor zijn netwerk van achttien ‘organismen’ (digitale borden met ledverlichting) probeerde Williams biologische eigenschappen zo goed mogelijk na te bootsen. De organismen hadden een duidelijke celkern, konden muteren op basis van prikkels van buitenaf en het gedrag van anderen, en bevatten zelfs rudimentaire componenten die ooit nuttig waren maar inmiddels niet meer worden gebruikt (vergelijkbaar met bijvoorbeeld de blindedarm bij mensen).

Ludmila Rodrigues kwam er door haar samenwerking met wetenschappers van verschillende kenniseenheden achter dat de opvattingen over omslagpunten en veerkracht per vakgebied sterk uiteenliepen. In plaats van al deze opvattingen op te nemen in haar oorspronkelijke idee, verlegde ze haar focus naar de manier waarop we kennis opbouwen. Ze kwam tot de conclusie dat kennis bestaat uit lagen die zich opstapelen en ook weer afslijten. Dit liet ze zien door verschillende boeken (over wetenschap, kunst, geschiedenis) met behulp van een lasersnijder aan te passen tot een bepaald omslagpunt. Ze toonde deze aangepaste boeken, en haar eigen boek dat ze tijdens dit project over kennis en omslagpunten maakte, op 31 oktober aan een geboeid publiek.

Naast hun eigen projecten en presentaties namen zowel Williams als Rodrigues deel aan andere activiteiten in het kader van het honderdjarig bestaan. Rodrigues voerde tijdens het symposium ‘Earth Futures’ een experiment uit met behulp van het publiek, waarbij golven en verstoringen werden gecreëerd door voorwerpen in verschillende richtingen door te geven. Williams won de ‘Pitch Night’ en sprak tijdens TEDxWageningenUniversity over hoe je soms succesvoller kunt worden door ergens mee te stoppen.

Op dit moment werken nog kunstenaars Gionata Gatto en Erik Overmeire & Kasia Molga aan hun projecten voor Creative Innovation. Hun eindpresentaties vinden plaats op respectievelijk 22 en 29 november.

Read more