Nieuws

Scenario’s leggen fundament onder circulaire gemeenschap

Gepubliceerd op
3 mei 2018

Een circulaire woon- en werkgemeenschap waarin slimmer en efficiënter wordt omgegaan met grondstoffen, energie en afval om een zelfregulerende en duurzame relatie met de omgeving stond voor ogen bij de start van het circulaire werelddorp Diamondiaal. In het onderzoek van de Wetenschapswinkel gingen onderzoekers en studenten van Wageningen University & Research in co-creatie met de toekomstige bewoners aan de slag om sociale, technisch en ruimtelijk scenario’s te ontwikkelen.

In het onderzoek in opdracht van de stichting Inspiratie-Inc zijn op basis van co-creatie en best practices van bestaande initiatieven sociale, technische en ruimtelijke scenario’s ontworpen voor de circulaire woon- & werkgemeenschap in Oosterwold bij Almere.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek op een rijtje:

  • Best practices van bestaande initiatieven op het gebied van circulaire woon- & werkgemeenschappen tonen aan dat sociale cohesie cruciaal is voor het functioneren van een gemeenschap en nodig is om ecologische en sociale doelen te bereiken. Heldere communicatie over de visie en de verwachtingen van alle partijen is nodig, als ook een horizontale organisatiestructuur waarin alle bewoners zich uitgenodigd voelen om mee te denken en van elkaar te leren.
  • Het technisch ontwerp gaat in op hoe duurzame technologieën in relatie tot water, energie, & voedselproductie kunnen bijdragen aan off-grid en de circulaire doelstellingen van Diamondiaal. In elk scenario staan de voor- en nadelen van een bepaalde technologie en de haalbaarheid van deze technologie beschreven, wat de besluitvorming rondom de te implementeren technologieën ondersteunt. De scenario’s laten zien dat de keuze voor een bepaalde technologie samenhangt met vraagstukken als kiezen voor externe afhankelijkheid of gebruik maken van interne aanwezige specialistische kennis en van het vrij laten om individuele keuzes te maken tot het nemen van collectieve besluiten.
  • In het ruimtelijke ontwerp voor Oosterwold staan de verbinding stad-natuur en de verbinding wonen-werken centraal. In het ruimtelijke ontwerp voor Oosterwold staan de verbinding stad-natuur en de verbinding wonen-werken centraal. Het ruimtelijk ontwerp is gebaseerd op een gemeenschappelijke visie die met de toekomstige bewoners is ontwikkeld. In het ontwerp zijn landschappelijke elementen, -functies en -activiteiten in relatie tot wonen & werken opgenomen en welke publieke- en welke private ruimtes vinden bewoners wenselijk in hun nieuwe woon- & werkomgeving meegenomen.

De resultaten van het onderzoek hebben bijgedragen aan de volgende stap, waarin de bewoners in samenwerking met de gemeente Almere begonnen zijn met de bouw van het Circulaire Werelddorp Diamondiaal in Oosterwold.