Nieuws

Schade van zwerfvuil op zee?

Gepubliceerd op
23 maart 2017

Het begrip 'milieuschade' is moeilijk te definiëren als het om schadelijke effecten van plastic afval gaat. Wageningen Marine Research ondersteunt een Europese adviesgroep met een rapport om overheden hulp te bieden bij hun besluitvorming.

De Europese KaderRichtlijn Mariene Strategie (KRM) beschrijft de per 2020 gewenste ‘goede milieu toestand (GMT)’ voor wat betreft zwerfvuil als de situatie waarin zwerfvuil ‘geen schade’ toebrengt aan het milieu van zee en kusten.

Definitie van 'milieuschade'

'Milieu' wordt hierbij ruim bekeken, en omvat naast effecten op het leven in zee bijvoorbeeld ook de sociaal-economische gevolgen voor bijv. toerisme, visserij en opruimkosten. Het begrip  ‘géén schade’ is echter ontzettend moeilijk om goed te definiëren!

Een Europese adviesgroep, waarin ook Wageningen Marine Research heeft deelgenomen, heeft nu een op die milieuschade gericht rapport geschreven om overheden hulp te bieden bij hun besluitvorming.

Het rapport

HarmReportFrontPage.JPG

Werner, S., Budziak, A., Van Franeker, J., Galgani, F., Maes, T., Matiddi, M., Nilsson, P., Oosterbaan, L., Priestland, E., Thompson, R., Veiga, J. & Vlachogianni, T. 2016. Harm caused by marine litter. MSFD GES TG Marine Litter Thematic Report. JRC Technical Report EUR 28317, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 89pp.