Nieuws

SDGs zijn als Nieuwjaarsvoornemens: hoe kun je ze nakomen?

Gepubliceerd op
8 februari 2022

Een nieuw jaar gaat gepaard met goede voornemens. Velen van ons maken plannen om in het komende jaar meer te bewegen, gezonder te eten en gelukkiger te zijn. Maar wanneer de tijd verstrijkt, daalt onze motivatie. De Verenigde Naties hebben ook 'resoluties' ontwikkeld om de wereld 'gezonder' te maken: de Sustainable Development Goals (SDG's). Als we deze doelen niet halen heeft dat aanzienlijk negatieve gevolgen voor alle zeven miljard mensen op onze planeet.

De 17 doelen en 169 subdoelen van de SDG's vormen een blauwdruk om een duurzame toekomst te bereiken op alle vlakken, zoals voedselproductie, steden en klimaat. "Er zijn complexe interacties waaronder synergiën (voordelen) en tradeoffs (nadelen) tussen de SDG's", legt Mengru Wang, postdoc onderzoeker van Wageningen University & Research uit. "Er is bijvoorbeeld sprake van synergie wanneer boeren waterbesparende maatregelen nemen die voedselproductie garanderen en tegelijkertijd watervoorraden besparen. Er is sprake van tradeoff wanneer de vraag naar water voor de landbouw concurreert met onze vraag naar water voor eten, douchen en zwemmen. Om de SDG's te halen, is het van vitaal belang deze interacties te begrijpen en aan te pakken."

Watervervuiling

Watervervuiling is een van de crisissen waarmee de wereld wordt geconfronteerd en een belangrijk probleem dat het behalen van de SDG's bedreigt. In China is de waterkwaliteit in rivieren en zeeën verslechterd door de toenemende verontreiniging met voedingsstoffen. In 2010 overschreed de stikstofconcentratie in meer dan een derde van de Chinese rivieren de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.

Wetenschappers uit Nederland hebben, samen met wetenschappers uit China, 319 interacties tussen de SDG's geïdentificeerd voor watervervuiling in China. Deze interacties werden geclassificeerd op zeven niveaus van -3 (compromissen op hoog niveau) tot +3 (synergiën op hoog niveau). Het goede nieuws is dat de meeste (286) van deze interacties synergiën zijn en dus voordelen opleveren. Een minderheid (33) van deze interacties zijn echter tradeoffs, wat roet in het eten kan gooien.

Maximale synergie

In een nieuwe studie, vandaag gepubliceerd in Nature Communications, tonen Wang en haar collega's aan dat de bestrijding van watervervuiling niet alleen verband houdt met de SDG’s voor water, maar ook met alle andere SDG's, waaronder die voor voedsel, steden en klimaat. Als we alle SDG’s willen behalen, moeten we bij de maatregelen die watervervuiling tegen gaan zorgen er zoveel mogelijk synergiën zijn en zo min mogelijk tradeoffs.

Wang en haar collega's gingen nog een stap verder en ontwikkelden scenario's van maatregelen voor China die voordelen opleveren en nadelen vermijden. Ze richten zich hierbij vooral op de interacties tussen die SDG's die zeer relevant zijn voor watervervuiling. Wang concludeert: "wij laten zien dat het combineren van duurzame voedselproductie en -consumptie, rioolbeheer en klimaatmitigatie effectief kan bijdragen aan het bereiken van de SDG's voor water, maar ook van de SDG's voor voedsel, steden en klimaat".

Behaal resoluties

Deze studie laat zien dat het belangrijk is om rekening te houden met interacties tussen SDGs voor de beheersing van watervervuiling in China. Intussen dient deze studie ook als voorbeeld voor het beoordelen en verantwoorden van SDG-interacties in andere regio's. "De interacties die we hebben geïdentificeerd tussen de SDG's zijn grotendeels overal toepasbaar. Met een paar aanpassingen aan de lokale context kunnen ze ook worden gebruikt voor andere landen," zegt Wang. "Voor een duurzame toekomst, moeten we de kennis van beleidsmakers, belanghebbenden en wetenschappers over meerdere disciplines, zoals voedsel, water, economie en klimaat, samenbrengen. Zo kunnen we beleid ontwikkelen dat synergiën oplevert en tradeoffs vermijdt". Er is dus meer onderzoek nodig om de interacties tussen SDGs in China en andere regio's van de wereld te begrijpen en mee te nemen in toekomstige besluitvorming, zodat de "voornemens" van de Verenigde Naties behaald worden.

Illustratie van de interacties tussen de Sustainable Development Goals in het geval van watervervuiling in China (uit de publicatie Wang et al. 2022).
Illustratie van de interacties tussen de Sustainable Development Goals in het geval van watervervuiling in China (uit de publicatie Wang et al. 2022).