Nieuws

Senior Science Lab ook online een groot succes

Gepubliceerd op
23 februari 2021

Woensdag 17 februari namen bijna 140 voltijd- en deeltijdstudenten uit het tweede jaar van de pabo aan Christelijke Hogeschool Ede deel aan het Senior Science Lab. Tijdens deze jaarlijks terugkerende inspiratiedag krijgen de leerkrachten in spe handvatten om wetenschap en techniek in de klas te brengen op hun stageschool. Dit jaar werden de workshops online aangeboden.

Al het materiaal, de beelden en verhalen hebben me enthousiast gemaakt voor thematisch leren in het komende blok!

Het Senior Science Lab stond in teken van hoe de studenten actuele wetenschap in de klas kunnen brengen door het te benaderen vanuit verschillende vakgebieden. Omdat het Senior Science Lab vanwege Corona dit jaar online plaats moest vinden, zijn vooraf workshops met wetenschappers van Wageningen University ontwikkeld. Zo waren er workshops over bodem, voedselverspilling en sensorisch onderzoek. De studenten gaven aan dat de voorbeelden van de wetenschappers hen verder hielpen didactisch over het onderwerp na te denken. Een student merkte op in de chat: “Al het materiaal, de beelden en verhalen hebben me enthousiast gemaakt voor thematisch leren in het komende blok!”.

De studenten kregen vervolgens de opdracht lesactiviteiten te ontwerpen voor hun stageklas. Na de voorjaarsvakantie gaan ze verder met het thema onderzoekend leren en hun opdracht.

Aan de reacties af te lezen hebben alle deelnemende pabo-studenten een goede ochtend gehad en mogen we ook deze online versie van het Senior Science Lab succesvol noemen.

De activiteiten binnen het Senior Science Lab hebben als doel om wetenschap en technologie een prominentere plek in het basisonderwijs te geven.