Nieuws

Sensorproject Spectors succesvol afgerond

article_published_on_label
23 juni 2021

Slimme technologieën zoals Data, AI, sensoren en drones kunnen ingezet worden voor inspectie van natuur, landbouw, meetkunde en schadedetectie. In het INTERREG-VA-project SPECTORS werkten twintig Nederlandse en Duitse bedrijven samen aan technologieontwikkeling op dit vlak. In 11 productgroepen werkten zij in samenwerking met kennisinstellingen aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Het SPECTORS-project liep vanaf 2016 tot 2020. De Unmanned Aerial Remote Sensing Facility van Wageningen Universiteit en Research was verantwoordelijk voor de productgroepen Agrofood en Natuur en habitat monitoring.

Business Development Tools

Partner Oost-NL presenteert in een online publicatie de Business Development resultaten van Spectors, aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische tools. SPECTORS is een afkorting van Sensor Products for Enterprises Creating Technological Opportunities in Remote Sensing. In SPECTORS werkten bedrijven in het Nederlands-Duitse grensgebied samen aan de ontwikkeling van toepassingen als laser en radarpositioneringsystemen voor in- en outdoor navigatie, 3D-scanners voor landmeting, drones voor land- en watermanagement. Om de status van businessproposities te kunnen monitoren, gebruiken Oost NL en RheWaTech binnen SPECTORS het Business Readiness Level. Hiermee is vast te stellen wat de marktrijpheid van de producten en diensten is en wat er nodig is om meer klantwaarde te kunnen genereren. Robbert Jan Kooij: “Hoewel na verloop van tijd de technologische vooruitgang in veel productontwikkelingen goed zichtbaar werd, was ‘de stap naar de markt’ voor sommige bedrijven nog niet haalbaar. In overleg met de stuurgroep zijn sommige productideeën stopgezet en andere juist uitgebreid. Die flexibiliteit heeft het project enorm geholpen.”

Ondernemersverhalen

Het SPECTORS-verslag bestaat naast inhoudelijke informatie over de Business Development tools ook praktijkverhalen van deelnemende bedrijven aan beide kanten van de grens. In samenwerking met het team van de WUR nam ook het Nederlandse KnowH2O nam met succes deel aan het programma. Het bedrijf focuste zich onder andere op droogte: door te vliegen met een warmtebeeldcamera en vervolgens data verzamelen en te gebruiken om verdampingssnelheden en temperaturen van bodem en vegetatie te bepalen. Gé van den Eertweg, directeur van het bedrijf: “Met de nieuwe kennis die we in SPECTORS hebben opgedaan, kunnen we nu ook een project uitvoeren voor het Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland in Nederland.”