Nieuws

SIM4NEXUS: serious gaming voor betere beslissingen

Gepubliceerd op
16 maart 2018

De sectoren water, energie, voedsel, land en klimaat zijn nauw verweven, een zogenoemde 'nexus'. Veel wetenschappelijk onderzoek is echter afgebakend tot één overzichtelijke (deel)sector en onderzoek naar de gevolgen van beslissingen in de ene sector op andere sectoren wordt bemoeilijkt door de complexe praktijk. Het project SIM4NEXUS heeft de oplossing gevonden in ‘serious gaming’. In een spelomgeving worden de gevolgen van beslissingen in de ene sector voor de andere sectoren getest.

Activiteiten in de ene sector beïnvloeden andere sectoren, en de gevolgen zijn vaak niet te voorspellen. In de spelomgeving van SIM4NEXUS kunnen spelers (bijvoorbeeld waterbeheerders of landbouworganisaties) nu in een veilige, digitale omgeving de gevolgen voor de verschillende sectoren beter begrijpen en tot een meer coherent beleid komen.

Serious gaming in de wetenschappelijke literatuur

In de wetenschappelijke literatuur is de nexus tussen water, voedsel, land, energie en klimaat nog grotendeels afwezig. Er is grote behoefte aan het verbeteren van de wetenschappelijke inzichten over de nexus op meerdere niveaus (regionaal, nationaal, Europees en mondiaal). SIM4NEXUS verkent de mogelijke effecten en interacties tussen sectoren als gevolg van beleidsbeslissingen. Het project maakt gebruik van twaalf uiteenlopende casestudy's, zowel op regionaal als op wereldniveau.

Serious gaming geeft de mogelijkheid met de praktijk (overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) realistische scenario's te creëren om de gevolgen op de lange termijn van beleidsbeslissingen te onderzoeken en beoordelen. Een wezenlijk verschil met andere simulaties is dat alle betrokkenen op elk niveau van het proces bij de totstandkoming van de serious game betrokken zijn, en praktijkkennis wordt meegenomen in het model.

Serious gaming in de praktijk: waterhuishouding op Sardinië

Eén casestudie van het SIM4NEXUS-project is die van Sardinië, waarbij voor een simulatie van de waterhuishouding op het eiland gebruik wordt gemaakt van 'system dynamics modelling' (SDM). SDM is software waarmee complexe systemen verkend kunnen worden en is bij uitstek geschikt voor simulaties van systemen die sterk beïnvloed worden door feedback, vertragingen en multidisciplinaire problemen.

Er wordt vooral gekeken naar vraag en aanbod van water met betrekking tot landbouw, energie en binnenlands verbruik, inclusief toerisme. Samen met lokale experts en stakeholders zijn de belangrijkste nexussectoren en relevant beleid gedefinieerd. Het model voert simulaties uit voor de jaren 2010 en 2030 en maakt gebruik van maar liefst 73 variabelen die betrekking hebben op alle nexussectoren en de interacties ertussen. Ook gebruikt de simulatie vijf verschillende klimaatmodellen.

Resultaten

Samenwerking met en betrokkenheid van stakeholders vanaf het begin van een project zijn essentieel voor de ontwikkeling van modellen en games die impact hebben. Voor betrouwbare modelresultaten zijn ook het gekozen schaalniveau en de selectie van nexussectoren belangrijk.