Nieuws

Simulatiestudies als verlengstuk van de praktijk

article_published_on_label
9 december 2021

De frequentie en intensiteit van warme en droge perioden in Nederland zullen toenemen in de komende decennia. Welke implicaties dit heeft voor het klimaat in de stad, en welke rol grasvelden daarbij spelen wordt onder andere onderzocht met veldmetingen. Simulatiestudies kunnen -mits voorzien van de juiste input- bijdragen aan het opschalen van de informatie verkregen uit de veldmetingen. Ook zijn simulatiestudies een goed hulpmiddel bij het onderzoeken van (zeer) extreme omstandigheden en de gevolgen voor het stadsklimaat.

In 2021 zijn binnen het onderzoeksprogramma PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit, het werkpakket ‘Klimaat en temperatuur’ enkele simulatiestudies uitgevoerd met onder andere het programma ENVI-met. Simulaties en data uit dit programma worden vaak gebruikt voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van klimaat in de stad. Belangrijk is daarbij dat de ingevoerde parameters zo veel mogelijk overeenkomen met waarden uit de praktijk. Daarnaast kan ter validatie na het uitvoeren van de simulatie getoetst worden in hoeverre de output van de simulaties overeenkomen met metingen in de praktijk onder vergelijkbare (atmosferische-, en bodem-) omstandigheden.

Een grafische weergave van de samenhang tussen veldproeven en simulatiestudies.
Een grafische weergave van de samenhang tussen veldproeven en simulatiestudies.

Relatie met veldproeven Wageningen

Medio 2021 is er op de WUR campus een proefveld aangelegd. In 2022 zal hier onder andere worden gekeken naar de verschillen in leaf area index (LAI), albedo, worteldiepte van verschillende grassoorten/mengsels. Daarbij zal de helft van de veldjes worden beregend en de andere helft niet, en zal een helft hoger worden afgemaaid dan de andere helft. Al deze waarden kunnen ook in de simulatiestudies worden ingevoerd als parameter. Ook worden er metingen op praktijkvelden uitgevoerd die ook gebruikt kunnen worden als input voor de simulatiestudies.

Hoofddoel is om met deze gecombineerde informatie zo realistisch mogelijke simulaties uit te voeren, waarmee uitspraken gedaan kunnen worden over de bijdrage aan het stadsklimaat van verschillende oppervlakken (zoals grasvegetaties met verschillende grassoorten onder verschillend beheer, verharde (betegelde) oppervlakken en kunstgrasvelden). En dit natuurlijk onder verschillende (abiotische) omstandigheden.