Nieuws

SiPCA-expeditie naar de Arctische Oceaan onderweg

Gepubliceerd op
4 juli 2017

Op vrijdag 23 juni vertrok ijsbreker Polarstern voor de SiPCA expeditie naar de Arctische Oceaan. SiPCA staat voor ‘Survival of Polar Cod in the Arctic Ocean’. Het hoofddoel van de expeditie is om meer te weten te komen over het leven van Arctische kabeljauw, een soort die veel voorkomt in de noordelijke zeeën.

Jonge Arctische kabeljauw leeft direct onder het zee-ijs. We willen graag meer weten over hoe belangrijk dit zee-ijs is voor hun overleving. Ondanks dat de vis een centrale plaats heeft gedurende deze expeditie, worden er door verscheidende mensen ook ander onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de atmosfeer.

Normaliter beginnen de onderzoekers aan boord met het uitpakken van al hun spullen en het klaar maken van hun werkplekken en werktuig. Maar één team ging direct aan het werk zodra het schip begon te varen. Bram, Suse en Elisa van het vogel- en zeezoogdierenteam van Wageningen Marine Research gingen meteen naar het bovenste dek om te beginnen met het tellen van vogels en zeezoogdieren. Dit helpt ons niet alleen om meer te weten te komen over hun verspreiding, waarover in het algemeen weinig bekend is, maar ook over hoe de verspreiding gerelateerd is aan het zee-ijs en de verspreiding van Arctische kabeljauw, een groot onderdeel van het menu van velen. Ondanks dat we slechts een paar dagen geleden zijn vertrokken, hebben ze ons al enthousiast verteld over hun waarneming van onder andere walvissen, zeehonden, walrussen en ijsberen.

Ander werk begon met het nemen van watermonsters gevolgd door een zee-ijs station. Tijdens dit station blijft het schip stationair naast een grote ijsschots liggen. Veel mensen gaan van het schip af om van het ijs hun nieuwe werkplek te maken. Hier worden veel metingen gedaan en veel monsters verzameld. Water, zee-ijs, sneeuw; van alles wordt iets meegenomen om meer te weten te komen over de eigenschappen van het ijs dat in het noorden drijft.

De smeltpoelen die te vinden zijn op het Arctische ijs worden ook onderzocht. Smeltpoelen ontstaan wanneer eerst de sneeuw en vervolgens het onderliggende ijs beginnen te smelten en hebben over het algemeen een felblauwe kleur. Deze kleuren worden donkerder naarmate de poel dieper wordt en minder licht reflecteert dan het omringende ijs. Hierdoor wordt het smelten van het ijs versneld. In de smeltpoelen leven vaak organismen. De zee-ijshabitat verandert drastisch wanneer de lente overgaat in de zomer. Het ontstaan van smeltpoelen onderscheidt het Arctische zee-ijs van het Antarctische. Dit komt onder andere omdat in het zuiden het ijs van het continent wegdrijft, waardoor het terecht komt in warmer water en van onderaf begint te smelten.

Veel ander werk zal verricht worden in de aankomende vier weken. Op het moment is het tijd om verschillen visnetten uit te proberen om hopelijk de gezochte Arctische kabeljauw te vangen. Zo ook de ‘Rectangular Midwater Trawl’ (RMT) en de ‘Surface and Under Ice Trawl’ (SUIT) waarmee het team van Wageningen Marine Research en het Alfred Wegener Instituut (AWI) gaan vissen.

Meer informatie in ons dossier