Nieuws

Sjoukje Heimovaara nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen University & Research

Gepubliceerd op
14 maart 2022

Sjoukje Heimovaara is per 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR). Zij is momenteel algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) binnen WUR. Zij volgt bestuursvoorzitter Louise O. Fresco op die tot 1 juli deze functie vervult en na 8 jaar afscheid zal nemen van WUR.

“De raad van toezicht is heel blij met Sjoukje Heimovaara als onze nieuwe bestuursvoorzitter. Heimovaara heeft een duidelijke passie voor WUR, een heldere visie en is een open en verbindende persoonlijkheid.“, zegt voorzitter van de raad van toezicht WUR, Jeroen Dijsselbloem, over de benoeming. “Haar enthousiasme voor WUR straalt zij in alles uit. Ze staat voor de maatschappelijke betekenis die wij kunnen en willen hebben, en ook voor een onafhankelijke en kritische academische opstelling in een dynamisch veld, waarin de komende jaren grote doorbraken nodig zijn.”

Over haar benoeming zegt WUR alumna Sjoukje Heimovaara: “WUR is een geweldig instituut. Ik ben trots dat ik als bestuursvoorzitter mede richting mag geven aan de toekomst. Een toekomst waarin Wageningen een belangrijk bijdrage kan en moet leveren aan een duurzame wereld. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn daarbij een belangrijke leidraad, ook voor onze bedrijfsvoering en samenwerking.” Binnen WUR, de duurzaamste universiteit ter wereld, wordt hier al hard aan gewerkt. “Dit zullen wij nog beter zichtbaar maken. We hebben de nieuwe generaties wat door te geven als het gaat om de immense maatschappelijke vraagstukken zoals voedselzekerheid en -veiligheid, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking, klimaatverandering en -adaptatie en verduurzaming van de landbouw”.

Heimovaara heeft ervaring in een omgeving van overheid, contractresearch, fundamenteel onderzoek en hoger onderwijs alsook in het bedrijfsleven. Zij zal met WUR verder bouwen aan het genereren, toepassen en verspreiden van wetenschappelijke kennis vanuit onderzoek en onderwijs voor de maatschappij en zo een bijdrage leveren aan een gezondere en duurzame wereld.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wie is de nieuwe bestuursvoorzitter

Dr Ir Sjoukje Heimovaara (1965) studeerde plantenveredeling aan Wageningen University Na haar afstuderen werkte zij voor TNO en promoveerde in die tijd in de celbiologie (1995) aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2003 tot 2019 was zij werkzaam bij Royal Van Zanten als directeur R&D en later als CEO. In maart 2020 is Heimovaara bij WUR gestart als algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG). “Ik heb de overtuiging dat in mijn rol als bestuursvoorzitter luisteren belangrijk is. Ik zal bij mijn aantreden dan ook veel tijd en aandacht besteden aan gesprekken met medewerkers, studenten en onze partners.”

Nevenfuncties

Zij is, naast een aantal andere functies, onder meer lid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), die de regering adviseert over beleid op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. In de komende maanden worden deze andere functies overgedragen in lijn met de richtlijnen.

De nieuwe bestuursvoorzitter Sjoukje Heimovaara zal vanaf 1 juli samen met rector Arthur Mol (in 2019 herbenoemd voor een tweede termijn) en Rens Buchwaldt (in 2021 herbenoemd) de raad van bestuur WUR vormen. De beloning van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur is conform de Wet Normering Topinkomens.