Nieuws

Smart-technieken voor detectie Erwinia en virusziek in pootaardappelen

Gepubliceerd op
28 juni 2016

Wageningen UR is weer een stapje dichter bij het inzetten van Smart-technieken voor detectie Erwinia en virusziek in pootaardappelen. Op basis van de resultaten uit 2015 worden in 2016 de twee meest belovende technieken verder onderzocht.

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. Eenmaal aangetroffen in het veld kunnen deze leiden tot afkeuringen van partijen pootgoed met een financiële schade tot gevolg. Met name de bacterieziekte Erwinia kan zorgen voor grote financiële schade. Een vroege detectie van door Erwinia of virusziekte besmette planten kan de kosten flink drukken.
Een snelle en adequate ziektedetectie is daarom van groot belang.

Hyperspectraal techniek en 3D-plantanalyse

Als onderdeel van het programma 'Op Naar Precisielandbouw 2.0' wordt in samenwerking met Kverneland, BO-Akkerbouw / LTO Werkgroep Pootaardappelen, Agrico, HZPC, NAK en PhenoVation gewerkt aan het ontwikkelen van Smart-technologie om virusziekte en Erwinia-besmetting in pootaardappelen vroegtijdig te ontdekken. Nadat in 2015 gewerkt is met een vijftal technieken, wordt nu de focus gelegd op de twee meest belovende technieken, namelijk de hyperspectraal techniek en 3D-plantanalyse. De andere drie andere technieken: thermische camera techniek, chlorofyl fluorescentie techniek en een multispectraal techniek van Force-A, lijken na onderzoek minder goed praktisch inpasbaar en worden niet verder onderzocht.

Erwinia blijkt lastig

Uit de metingen van 2015 kwam naar voren, dat met name virusziek goed te herkennen is met de hyperspectraal techniek. Erwinia blijkt lastiger te zijn. Erwinia laat in het latente stadium voor het menselijk oog geen zichtbare symptomen zien. De plant heeft ook helemaal geen last van een laag aantal bacteriën. Beide technieken zijn vooralsnog niet beter in het detecteren van Erwina in het latente stadium dan de specialist. Dit vormt dan ook de grote uitdaging voor 2016. Uitgangspunt in het project is dat de techniek het minstens zo goed doet als het menselijk oog van een specialist.

Doorontwikkeling in 2016

In 2016 staat de doorontwikkeling van de hyperspectraal en de 3D-techniek centraal. Op basis van de ervaringen in 2015 is het meetprogramma enigszins aangepast. Er zijn 2 series met virus- en Erwinia besmette planten opgepot om zeker te zijn van voldoende basismateriaal.
Er is ook dit jaar gekozen voor metingen onder laboratorium omstandigheden om storende factoren te elimineren, denk bijv. aan ongelijke belichting in het veld.

Het meetprogramma start in de week van 27 juni en beslaat ongeveer 6 weken.