Nieuws

Smelten van sneeuw en ijs in de Himalaya heeft ook gevolgen voor de voedselproductie

Gepubliceerd op
21 juni 2023

Een belangrijk nieuw evaluatierapport van het International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) in Nepal, onthult dat de veranderingen in de gletsjers, sneeuw en permafrost van de Hindu Kush Himalaya als gevolg van de opwarming van de aarde "ongekend en grotendeels onomkeerbaar" zijn.

Het onderzoek, Water, Ice, Society, and Ecosystems in the Hindu Kush Himalaya (HI-WISE), is gebaseerd op recente wetenschappelijke ontwikkelingen en brengt voor het eerst de verbanden tussen ijs en sneeuw in de bergen, water, biodiversiteit en de samenleving in de regio in kaart, waarbij vooral gekeken is naar de gevolgen van snelle veranderingen in gletsjers en sneeuw voor mens en natuur.

Miljoenen middelen van bestaan zijn afhankelijk van smeltwater

Het rapport stelt vast dat gletsjers in de regio tot 80% van hun huidige volume kunnen verliezen tegen het einde van de eeuw, bij de huidige snelheid van klimaatverandering. De sneeuwbedekking neemt dan naar verwachting met een kwart af. Daardoor daalt de toevoer van zoetwater voor grote rivieren zoals de Amu Darya (die nu voor 74% uit smeltwater bestaat), de Indus (40%) en Helmand (77%) drastisch. De omvang van bevroren grond (permafrost) neemt ook af. Dat zal leiden tot meer aardverschuivingen en problemen voor infrastructuur op grote hoogte.

“De Hindu Kush Himalaya is van immens belang voor miljoenen mensen die afhankelijk zijn van het smeltwater van de gletsjers en sneeuw. Het snelle smelten van deze gletsjers heeft gevolgen voor boeren in gebieden stroomafwaarts die rivierwater gebruiken om hun gewassen te irrigeren”, vertelt Hester Biemans, onderzoeker Water en Voedsel aan Wageningen University & Research en medewerker aan het onderzoek. Zij onderzoekt deze interacties tussen smeltende gletsjers en de voedselproductie stroomafwaarts. Ze benadrukt het belang van het kwantificeren van de gevolgen voor de mensen die daadwerkelijk afhankelijk zijn van smeltwater.

12 rivierbekkens die ontspringen in de Hindu Kush Himalaya (wit transparant gebied). Groen: geïrrigeerde gebieden, blauw: irrigatiekanalen, paars: dammen en stuwmeren, rood: grote steden. (kaart door Hester Biemans)
12 rivierbekkens die ontspringen in de Hindu Kush Himalaya (wit transparant gebied). Groen: geïrrigeerde gebieden, blauw: irrigatiekanalen, paars: dammen en stuwmeren, rood: grote steden. (kaart door Hester Biemans)

Derde pool

De Hindu Kush Himalaya, soms ook "derde pool" genoemd, bezit een enorm reservoir aan bevroren water dat een belangrijke waterbron is voor 12 rivieren die door 16 landen in Azië stromen. Ongeveer 2 miljard mensen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van dit water voor hun basisbehoeften, zoals drinkwater, energieopwekking en irrigatie voor de voedselproductie. Ongeveer een derde van alle rijst ter wereld en een kwart van alle tarwe wordt in deze stroomgebieden verbouwd. Daarom is er aanleiding tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van smeltend ijs op de rijst- en tarweproductie en de algehele voedselzekerheid van het gebied.

Biemans: "Het is cruciaal dat we goed begrijpen wat het smelten van gletsjers zal betekenen voor de beschikbaarheid van water stroomafwaarts, want het kan zowel tot meer overstromingen als meer droogte leiden.. Om de voedselproductie in stand te houden, zullen watermanagers en boeren hun landbouwpraktijken moeten aanpassen aan veranderingen in de smeltwatertoevoer."