Nieuws

Sociologische duurzaamheid cruciaal in huidige transities

Gepubliceerd op
17 januari 2023

Duurzaamheid is van subdiscipline een integraal thema binnen de sociologie geworden en speelt een cruciale rol in de huidige transities. Dat stellen vijf Wageningse sociologen bij de presentatie van het boek 'Raadselen van de maatschappij', dat uitgegeven is ter ere van het honderdjarige bestaan van de Nederlandse sociologie.

De vijf sociologen, Anke Brons, Hilje van der Horst, Yolie Michielsen, Barbara van Mierlo en Sigrid Wertheim-Heck, schreven een hoofdstuk in dit boek. Dit gaat over verleden, heden en toekomst van de milieusociologie: 'sociologische duurzaamheid'. Hierin beargumenterende vijf hoe sociologische inbreng in het duurzaamheidsdebat recht kan doen aan de complexiteit van maatschappelijke verandering. “Sociologie is een discipline die goed is uitgerust is om de heterogeniteit van oorzaken en gevolgen en onderlinge afhankelijkheden die duurzaamheidsvraagstukken kenmerken, te duiden”, stelt Sigrid Wertheim-Heck. “Want sociologie is ontstaan als reactie op grote, ingrijpende ontwikkelingen zoals modernisering, kapitalisme en secularisatie. Tegelijk staat de sociologie voor de uitdaging deze bijdrage meer expliciet te maken en te versterken.”

Twee opgaven

Verder betogen de vijf dat er twee parallelle opgaven voor sociologen zijn om een grotere bijdrage van de sociologie aan duurzaamheidsvraagstukken te realiseren. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal:

  • We kunnen ons niet langer veroorloven duurzaamheidsproblematiek als een apart domein -specialisatie - te beschouwen binnen de sociologie; duurzaamheid is een thema dat integraal dient te worden opgepakt, als centraal thema van sociologisch onderzoek.
  • Sociologie heeft een cruciale rol in het duiden van en richting geven aan duurzaamheidstransformaties: het duiden van waarom problemen hardnekkig zijn, het realiseren van diversiteit aan opties en het anticiperen op mogelijke consequenties van handelen. Kortom: hoe brengen we een samenleving naar een inclusieve, duurzame normaal.

Boek: honderd jaar sociologie

In het boek ‘Raadselen van de maatschappij’ worden de opbrengsten van honderd jaar sociologie in Nederland onder de loep genomen. De auteurs zijn allen Nederlandse sociologen van verschillende generaties en diverse universiteiten en instituten. Hen werd gevraagd naar de oogst van hun deelterrein, maar ook naar de maatschappelijke invloed van de vergaarde kennis. Wat hebben sociologen bijgedragen aan het denken over ingrijpende transformaties in de samenleving, zoals individualisering of secularisatie? Wat is hun duiding van actuele uitdagingen op het gebied van migratie, klimaat, onderwijsongelijkheid? Hoe tekenden hun inzichten het beleid en het maatschappelijk debat? En: Wat kunnen we voor de toekomst verwachten?