Nieuws

Subsidieregeling voor gedeelde faciliteiten ter ondersteuning van innovaties in de provincies Gelderland en Utrecht wordt verruimd

Gepubliceerd op
22 maart 2022

De verruiming van de subsidieregeling Regiodeal Foodvalley biedt bedrijven en instellingen tot 50% subsidie voor nieuwe faciliteiten vanaf validatie van het prototype tot en met marktintroductie (TRL 5-8). Het delen van faciliteiten is een beproefde methode om gezamenlijk te investeren in nieuwe test-, demonstratie- en proefproductiefaciliteiten die bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem. Het doel is om de productiviteit te maximaliseren en innovatie te versnellen door faciliteiten te delen, omdat dit snel, duurzaam en kosteneffectief is. Aanvragen moeten uiterlijk 15 juni 2022 worden ingediend.

Doel

De gedeelde faciliteiten dragen bij aan het versnellen van innovatie en het stimuleren van innovatieve activiteiten waarbij kennis wordt gedeeld, technologie wordt overgedragen en meer organisaties ervoor kiezen om samen te werken. De regeling stimuleert bedrijven en instellingen om nieuwe faciliteiten te realiseren in de Nederlandse provincies Gelderland en Utrecht.

Voorwaarden

  • De subsidieregeling is beschikbaar voor organisaties die gezamenlijk een kennis- en innovatiecluster willen opzetten waarbinnen een gedeelde faciliteit wordt gerealiseerd. De gedeelde faciliteit moet bijdragen aan de eiwittransitie, circulaire agrifood en/of voeding en gezondheid. Het cluster moet bestaan uit minimaal drie organisaties waarbij bij voorkeur minimaal één organisatie een kennispartner is.
  • De aanvraag betreft investeringen in gedeelde proeffaciliteiten of testfaciliteiten. Het gaat om Technology Readiness Levels 5-8: van validatieproces van het prototype tot en met volledige en operationele product- of dienstenmarktimplementatie (TRL5-8).
  • De investering stelt organisaties in staat de tijd tot de markt te verkorten en de efficiëntie tijdens het innovatieproces te optimaliseren.
  • De faciliteiten zullen ook voor andere organisaties tegen een marktconforme prijs toegankelijk worden gemaakt.

Voor meer informatie, zie de voorwaarden.

Maximale subsidie

De subsidieregeling verstrekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4 miljoen per aanvraag. De subsidiabele kosten bestaan uit investerings- en exploitatiekosten; uitgangspunt is dat minimaal 70% van de subsidiabele kosten betrekking heeft op investeringen en maximaal 30% op exploitatiekosten. Ook experimentele kosten voor het in gebruik nemen van de bedrijfsmiddelen in het innovatiecluster kunnen worden meegenomen.

Indienen van een aanvraag

Als u meer informatie wilt of als u van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar facilities@foodvalley.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni 2022 zijn ingediend.

De subsidieaanvragen worden in opdracht van Regiodeal Foodvalley behandeld door Foodvalley NL en de provincie Gelderland. Organisaties kunnen ook bij Foodvalley NL terecht voor advies over andere subsidies en financiële regelingen specifiek voor gedeelde voorzieningen.