Nieuws

Tien jaar interdisciplinair onderzoek gericht op duurzame ontwikkelingsdoelen

Gepubliceerd op
10 juni 2022

Wat kunnen wetenschappers bereiken als ze voorbij de grenzen van hun eigen disciplines kijken en samenwerken met belanghebbenden in de praktijk? In een nieuwe publicatie deelt het Wageningen University & Research Interdisciplinary Research & Education Fund (INREF) de lessen uit inter- en transdisciplinair onderzoek en onderwijs van de laatste tien jaar.

INREF bestaat sinds 2000. Het onderzoeks- en educatiefonds van Wageningen University & Research (WUR) is opgezet om onderzoekers te stimuleren tot interdisciplinair onderzoek en onderwijs. Het leidende principe van INREF is namelijk dat de grote, complexe problemen van de wereld niet opgelost kunnen worden door binnen de grenzen van één wetenschapsdiscipline te blijven. ‘Die hebben een interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsbenadering nodig, die perspectieven en methodes combineert uit verschillende disciplines,’ schrijft rector Arthur Mol in zijn voorwoord van ‘Crossing borders to contribute to the Sustainable Development Goals’. Dit pas verschenen boek verzamelt de resultaten van de laatste tien jaar.

‘Crossing borders’ is de tweede INREF-publicatie. In 2010 verscheen ook al ‘Journey into Interdisciplinarity’, over de eerste tien jaar van het fonds.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Internationaal uniek programma

Sinds de start van het fonds zijn er 263 wetenschappers gepromoveerd op INREF-projecten, die in 28 landen werden uitgevoerd. ‘Met interdisciplinariteit is onderwijs één van de pijlers van het fonds. INREF wil projecten dat projecten ook bijdragen aan capaciteitsopbouw in het “global south”’, vertelt Jelle Maas, coördinator van het INREF programma. ‘Pijler drie is dat het project bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals.’ Maas benadrukt dat INREF internationaal gezien een uniek programma is.

In ‘Crossing Borders’ worden zeventien projecten beschreven, zoals onderzoek naar de Panamaziekte die de productie van bananen bedreigt of onderzoek naar de verduurzaming van palmolieplanterijen in Thailand en Indonesië. In veel van de projecten werkten de wetenschappers niet alleen onderling samen maar werd ook verbinding gezocht met lokale stakeholders, zoals boeren of beleidsmakers. Om impact te maken, is het idee van INREF, moet wetenschap geworteld zijn in de praktijk.