Persbericht

Toekomstige klimaatextremen treffen vooral de armste landen

Gepubliceerd op
2 mei 2018

De rijke landen die het meest hebben bijgedragen aan klimaatverandering zullen in de toekomst minder van temperatuurschommelingen, zoals hitte- en koudegolven, merken dan arme landen. Een team onderzoekers van Wageningen University & Research en de universiteiten van Montpellier en Exeter komt tot die conclusie.

Klimaatmodellen voorspellen dat temperatuurschommelingen buiten de tropen zullen afnemen. Daarentegen, zal de variabiliteit toenemen in tropische landen die vaak te arm zijn om deze veranderingen goed aan te kunnen. Uit de internationale studie blijkt dat de temperatuurvariabiliteit toeneemt tot ca. 15% bij elke graad opwarming door het broeikaseffect in het Amazonegebied en Zuidelijk Afrika, tot zo’n 10% per graad in de Sahel, India en Zuidoost-Azië.

Voor hun onderzoek analyseerde het team 37 verschillende klimaatmodellen die zijn gebruikt voor het laatste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Klimaatonrechtvaardigheid

De resultaten wijzen op een ‘klimaatonrechtvaardigheid’ die niet eerder is geconstateerd. Sebastian Bathiany van Wageningen University & Research, en hoofdauteur van de studie, zegt: "De landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering en het kleinste economische potentieel hebben om de gevolgen op te vangen, worden geconfronteerd met de grootste toename in temperatuurvariabiliteit." Deze toenamen zijn slecht nieuws voor ecosystemen en samenlevingen in de tropen.

Verandering van maandelijkse temperatuurafwijkingen tot het einde van de 21e eeuw versus het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. De rode lijn geeft de verandering in temperatuurvariabiliteit aan. De blauwe lijn markeert de helft van de huidige wereldbevolking.
Verandering van maandelijkse temperatuurafwijkingen tot het einde van de 21e eeuw versus het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. De rode lijn geeft de verandering in temperatuurvariabiliteit aan. De blauwe lijn markeert de helft van de huidige wereldbevolking.

Helft van de wereldbevolking

De studie laat ook zien dat de verhoogde temperatuurfluctuaties in de tropen samenhangen met droogte, waardoor de bevolking voor sterke uitdagingen zal staan om voedsel- en watervoorziening op orde te krijgen. Volgens Prof. Marten Scheffer, coördinator van de onderzoeksgroep gaat het wereldwijd om een enorm probleem: "De landen die voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemende temperatuurfluctuaties staan, herbergen de helft van de wereldbevolking. Bovendien is de bevolkingsgroei er bijzonder hoog."

Relatieve veranderingen van maandelijkse temperatuurafwijkingen vanaf de pre-industriële periode tot het einde van de 21e eeuw (gemiddeld voor 37 klimaatmodellen).
Relatieve veranderingen van maandelijkse temperatuurafwijkingen vanaf de pre-industriële periode tot het einde van de 21e eeuw (gemiddeld voor 37 klimaatmodellen).