Nieuws

Transformeer besluitvorming voor gezamenlijke aanpak klimaat- en biodiversiteitscrises

Published on
1 juni 2022

Een nieuwe studie die vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience verschijnt, stelt dat transformatieve maatschappelijke veranderingen (d.w.z. diepgaand, veelzijdig en urgent) nodig zijn om de interacties tussen biodiversiteit, klimaat en samenleving effectief en rechtvaardig aan te pakken. De studie door toonaangevende klimaat- en biodiversiteitswetenschappers stelt dat deze noodzakelijke veranderingen in contrast staan met de huidige en voorgestelde besluitvorming die enkel zijn gericht op stapsgewijze veranderingen. Zulke conventionele veranderingen houden alleen rekening met acties die zich richten op specifieke organisaties, sectoren en domeinen. Maar ze negeren interacties en zetten geen vraagtekens bij basale paradigma's.

Met stapsgewijze veranderingen voorkom je geen ernstige negatieve effecten

De auteurs stellen daarnaast dat stapsgewijze veranderingen onvoldoende opgeschaald kunnen worden, als deze niet samen gaan met bredere systeemveranderingen. Bovendien bestaat het risico dat de huidige stapsgewijze veranderingen te langzaam gaan om ernstige negatieve gevolgen voor mens en natuur te voorkomen, zoals blijkt uit de laatste rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). De studie maakt gebruik van voorbeelden uit bosecosystemen, mariene ecosystemen, stedelijke omgevingen en het Noordpoolgebied. Deze illustreren de kansen en uitdagingen bij het ontwikkelen van transformatief beleid, dat de interacties tussen biodiversiteit, klimaat en samenleving (de BCS-nexus) beter managet.

Bron: Governing for transformative change across the biodiversity-climate-society nexus
Bron: Governing for transformative change across the biodiversity-climate-society nexus

Ontwikkel een sterk BCS-nexus bestuur

Medeauteur Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan Wageningen University & Research, wil dat deze studie beleidsmakers helpt om afstand te nemen van hun silo-benaderingen waarin klimaatverandering, biodiversiteit of de samenleving steeds afzonderlijk worden aangepakt. “Onze studie beoordeelt verschillende bestuursconcepten om met milieukwesties om te gaan, destilleert de geleerde lessen en stelt principes voor om transformatief bestuur te bevorderen. Veel studies hebben afwentelingen (trade-offs) en gezamenlijke baten tussen individuele maatregelen vastgesteld, maar deze innovatieve studie motiveert een veel sterker, op wetenschap gebaseerd geïntegreerd nexus-bestuur."

Bijdrage aan natuurakkoord in de stijl van ‘Parijs’

De studie in BioScience draagt hopelijk bij aan het langverwachte en sterk vertraagde 'natuurakkoord in de stijl van het klimaatakkoord van Parijs’, dat later dit jaar zal plaatsvinden in Kunming, China. 196 landen willen hier ambitieuze doelen voor biodiversiteit stellen. De auteurs hopen dat hun oproep tot transformatieve verandering helpt om de ambities, doelstellingen en indicatoren voor de volgende decennia beter vast te stellen, waarbij tegelijkertijd rekening gehouden wordt met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid.

Hoofdauteur Unai Pascual, professor aan het Baskisch Centrum voor Klimaatverandering: "Internationale beleidsinitiatieven, zoals de VN-verdragen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteit, lopen verrassend achter op het wetenschappelijk inzicht in de noodzaak om het ​BCS-nexus perspectief te integreren in hun beslissingen. Ik hoop dat onze inspanningen tot actie zullen leiden door beleidsmakers. Urgente en doortastende actie is immers essentieel in de klimaat- en biodiversiteitscrises, die zich steeds sneller ontwikkelen”.