Nieuws

Twee WUR-onderzoekers onderscheiden met SETAC award voor bijdragen aan ecotoxicologisch onderzoek

Gepubliceerd op
18 november 2020

De Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) heeft dr. Theo Brock onderscheiden met de Founders Award. Brock, was tot eind 2019 aangesteld als senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, en nu nog als gastmedewerker verbonden aan het instituut. Hij ontvangt de award voor zijn onderzoek naar de ecologische risicobeoordeling van stoffen en zijn impact op de milieuwetenschap. Ook dr. Gertie Arts is onderscheiden met de Fellow award voor haar bijdrage aan de wetenschap en haar leiderschap binnen SETAC.

De prestigieuze Founders Award is de hoogste onderscheiding die SETAC kan toekennen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon wiens carrière belangrijke bijdragen levert aan de milieuwetenschap, aan de wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek voor de boordeling van milieurisico’s van chemische stoffen, en de doelstellingen van SETAC.

dr. Theo Brock
dr. Theo Brock

Geroemd om ecologische benadering van milieurisico’s

Dr. Theo Brock wordt wereldwijd erkend om zijn expertise in milieuchemie, ecologie en risicobeoordeling. Volgens SETAC heeft hij “het grootste deel van zijn carrière besteed aan het begrijpen van de ecologische effecten van pesticiden op aquatische systemen en het promoten van een ecologische benadering voor milieurisicobeoordeling. Hij heeft milieukundig onderzoek actief gepromoot via zijn publicaties, presentaties op conferenties, trainingen, supervisie van jonge wetenschappers en leiderschap van wetenschappelijke verenigingen.”

SETAC roemt zijn vermogen om over de traditionele grenzen heen te kijken om belangrijke milieubeschermingsdoelen te bereiken. Zijn bijdrage heeft geresulteerd in verschillende benaderingen van risicobeoordeling, die o.a. toegepast worden in richtlijnen van EFSA (European Food Safety Authority).

dr. Gertie Arts
dr. Gertie Arts

Fellow award

Daarnaast heeft de organisatie dr. Gertie Arts onderscheiden met de Fellow award. Arts doet als senior ecoloog en ecotoxicoloog bij Wageningen Environmental Research al jaren onderzoek naar de risicobeoordeling van organische stoffen, met name aquatische ecologie en ecologische toxicologie. In 2015 is zij een jaar lang voorzitter geweest van SETAC Europa. Daarnaast was zij in 2019 president van de SETAC World Council en in 2020 Immediate past president. Tevens heeft ze meerdere SETAC commissies op EU en wereldschaal voorgezeten. Met het toekennen van de Fellow award onderscheidt SETAC haar bijdrage aan de wetenschap en haar leiderschap binnen de organisatie.