Nieuws

Tweede ronde van ERRAZE@WUR-activiteiten gaat van start

Gepubliceerd op
6 september 2021

De tweede ronde van het ERRAZE@WUR-programma gaat starten. In deze ronde staan de integratie van modellen voor crisisbeheersing en de ontwikkeling van een Early Warning Toolbox centraal.

Een belangrijk thema in deze ronde is de integratie van modellen voor crisismanagement bij een pandemie. Het gaat dan om de ontwikkeling, ontsluiting en/of integratie van instrumenten en modellen voor verschillende onderdelen van pandemische crisis management, zoals de preventie of het vertragen van de verspreiding van nieuwe pathogenen, en het inschatting van de economische en sociale impacts van de maatregelen die hiervoor ingezet kunnen worden. het gebruik van geïntegreerde of met elkaar verbonden modellen zal de besluitvorming of beleidsvormingsprocessen bij crisismanagement  beter informeren.

Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag hoe pathogenen zich verspreiden tussen en binnen verschillende dierpopulaties, zowel bij in het wild levende dieren als bij landbouwhuisdieren, met inbegrip van de potentiële species jump naar de mens. Voortbouwend op deze kennis willen de onderzoekers het effect en de bredere impact evalueren van verschillende strategieën voor monitoring, vroegtijdige opsporing en beheersing van de verspreiding van infecties.

Early Warning Toolbox voor vroegtijdige waarschuwing, snelle detectie en mitigatie van opkomende zoönotische pathogenen

Binnen het ERRAZE@WUR programma wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van een Early Warning Toolbox (EWT), die kan worden gebruikt voor de vroegtijdige identificatie van opkomende en potentieel pandemische pathogenen, en voor het monitoren van de overdracht van virussen in het milieu en rond het agro-voedselsysteem. De ontwikkelde instrumenten zullen de kennis en inzichten over de prevalentie van pathogenen en de risicokenmerken helpen vergroten, en zullen een basis vormen voor een veiliger en robuuster agrovoedselsysteem.

Aan elk van de thema’s wordt door een interdisciplinair team gewerkt. ‘Omdat een goede aanpak van deze thema's alleen mogelijk is met een multi- en transdisciplinaire aanpak, verkeert WUR in een unieke uitgangspositie om deze thema's aan te pakken’, zegt Joukje Siebenga, programma manager van ERRAZE@WUR.