Nieuws

Uitdagingen voor de suikerrietsector in India

Gepubliceerd op
9 november 2022

De suikersector speelt een cruciale rol voor de Indiase economie, maar heeft te kampen met diverse uitdagingen, zoals stagnerende productie, prijsregulering, een onstabiele markt en waterschaarste. Onlangs heeft Wageningen University & Research een rapport uitgebracht over een programma van Solidaridad India gericht op de toepassing van goede landbouwpraktijken, waaronder het gebruik van betere irrigatiemethoden, en verbeteringen in productiviteit. Het programma was bedoeld om zowel de duurzaamheid van de suikerrietteelt als de inkomens van kleine boeren te verbeteren. Het programma werd uitgevoerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en gefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW).

De uitdagingen voor de suikersector

Tachtig procent van de suiker die wereldwijd wordt geproduceerd, is afkomstig van suikerriet en de overige 20% van suikerbieten. Brazilië, India en China zijn de drie grootste producenten van suikerriet in de wereld. India alleen al is goed voor 17% van de totale productie. Naar schatting zal India tegen 2030 ongeveer 520 miljoen ton suikerriet nodig hebben om te voorzien in de binnenlandse consumptie van suiker en ethanol. Er is weinig ruimte voor areaaluitbreiding, dus dit betekent dat er in 2030 ongeveer 100-110 ton meer per hectare moet worden geproduceerd. Aangezien de huidige productie 70 ton per hectare bedraagt, is dit een enorme uitdaging. De productiviteit is de afgelopen 20 jaar echter gestagneerd.

Suiker is een essentiële grondstof en is in India onderworpen aan diverse regelgevende mechanismen, waaronder minimumprijzen en bevloeiingsgebieden. De suikerprijs voor de consument is echter niet gereguleerd waardoor suikerproducenten kwetsbaar zijn. Naast stagnerende productie, prijsregulering en de instabiele suikerrietmarkt is er ook een toenemend gebrek aan water. Dit heeft gevolgen voor gebieden waar suikerriet wordt verbouwd, aangezien er veel gebruik wordt gemaakt van geïrrigeerd water. De situatie wordt verder verergerd door klimaatverandering die kan leiden tot een lagere suikerrietopbrengst.

Impact van het Solidaridad-project

Solidaridad vroeg Wageningen University and Research om de impact van het project te evalueren. FDW stelde een grootschalige uitrol voor van beproefde irrigatietechnieken en landbouwpraktijken die efficiënt zijn gebleken om de waterproductiviteit te verbeteren en het agrarisch inkomen van de suikerrietteelt in kleinschalige omgevingen in India te verbeteren. Het project omvatte diverse activiteiten, met name training in goede landbouwpraktijken (bijvoorbeeld waterbesparing), kennismaking met verbeterde irrigatiesystemen (bijvoorbeeld training in druppelirrigatie en distributie van gewaskalenders en druppelhandleidingen), en trainingen voor boeren in ondernemerschap, mechanisering en financiële geletterdheid. Er werd training gegeven aan alle geïnteresseerde boeren in de bevloeiingsgebieden voor drie suikerfabrieken in de zuidelijke staten Karnataka en Telangana.

Bevindingen en aanbevelingen

Dit rapport presenteert de bevindingen van de evaluatie in de suikerrietsector in twee staten in Zuid-India. De gegevens over boeren werden verzameld door onze Indiase onderzoekspartner en geanalyseerd in een periode van drie jaar: 2016 (basislijn), 2018 (middenlijn) en 2021 (eindlijn). Een beoordeling van het projectdocument en interviews met projectmedewerkers werden gebruikt om de resultaten uit te leggen en te valideren.

De resultaten laten eerste verbeteringen zien bij de toepassing van goede landbouwpraktijken, waaronder het gebruik van verbeterde irrigatiemethoden, en verbeteringen in productiviteit. Voor toekomstige projecten raden we aan om onder andere rekening te houden met ontwrichtingen, de weerbaarheid van boeren te verbeteren en verschillende interventies toe te passen voor verschillende soorten boeren. Dit omvat interventies die zich richten op andere bronnen van agrarisch of niet-agrarisch inkomen. Daarnaast moeten boeren sterker worden betrokken bij de ontwerpfase van de interventies. Een andere aanbeveling is om waarde uit deze evaluatie te halen door de gegevens te gebruiken en de bevindingen te delen.