Nieuws

Update 6: Reactie op bezetting toegangswegen campus

article_published_on_label
19 juni 2024

Woensdagmorgen 19 juni blokkeerden de Pro-Palestina actievoerders de toegangswegen naar de campus. Bij de hoofdingang van de campus naast Atlas en bij de achteringang ter hoogte van Unifarm werd het autoverkeer geblokkeerd. Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur, reageert op de actie.

Buchwaldt: “Met de blokkade werden onderwijs en onderzoek opnieuw verstoord, deze keer zelfs promoties en diploma-uitreikingen. Allereerst is het sowieso heel vervelend als je lang in de file moet staan. Maar als je niet bij de diploma-uitreiking van je kleinkind kunt zijn, is dat natuurlijk gewoonweg verdrietig.

De afgelopen weken wordt de raad van bestuur door de vorm van actievoeren voor dilemma’s geplaatst. Allereerst omdat de meeste interactie met de demonstranten plaatsvindt vanuit ‘afdwingen’. Op die manier kun je geen academisch en vrij debat voeren. We hebben eerder aangegeven dat we het gesprek met de WUR-community via onze Let’s Explore-aanpak gaan voeren.

Daarnaast is de uitdaging hoe we de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie de ruimte geven. Die hebben we hoog in het vaandel. Daar hebben we ook gevolg aan gegeven: we hebben de afgelopen weken 12 keer inhoudelijk met de demonstranten gesproken. Bovendien gedogen we het tentenkamp. Maar een aantal van de acties vanuit het kamp de afgelopen weken vinden we echt te ver gaan. We zien dat dat impact heeft op medewerkers en studenten. We hebben ook twee keer aangifte gedaan. De juridische toets of er grenzen zijn overschreden en de consequenties daarvan ligt uiteindelijk bij politie, het openbaar ministerie en de gemeente. We zijn uiteraard in nauw contact daarover.”