Nieuws

Update teelt VitalFluid

article_published_on_label
29 oktober 2021

​In de natuur is ongeveer 10% van de vastgelegde stikstof geproduceerd door bliksemschichten. VitalFluid heeft dit natuurlijke proces ingebouwd in een reactor voor het ontsmetten van water en het vastleggen van stikstof, zogenaamd Natuurlijk Stikstof. De bliksemstraal wordt gemaakt met elektriciteit, waarmee een plasma wordt gemaakt van lucht (78% N2, 21% O2).

Het plasma zet de zuurstof en stikstof om in reactieve componenten, die vervolgens door water worden geleid. Deze componenten geven het water tijdelijke desinfecterende eigenschappen, waarna salpeterzuur in het water wordt vastgelegd. Het salpeterzuur kan gebruikt worden voor het bemesten van het gewas in kassen. In de bijgevoegde nieuwsbrief een update over het toepassen van deze bron van stikstof in een USDA-organic teelt van tomaten in de proefkassen in Bleiswijk.​