Nieuws

Van Afbakbroodjes tot Zuivelproducten: mondiale methode versnelt verduurzaming consumentenproducten

Gepubliceerd op
3 april 2019

Duurzaamheid is een hot topic. Niet alleen bij consumenten, ook retailers, cateraars en groothandelaren nemen hun verantwoordelijkheid om de marktvraag naar duurzamere producten te stimuleren. Retailers werken soms met tienduizenden producten. Daarom is er een grote behoefte aan een integraal systeem dat alle duurzaamheidsthema’s omvat en toegepast kan worden op alle productcategorieën.

The Sustainability Consortium (TSC) ontwikkelde een wereldwijd geharmoniseerd monitoringsysteem voor duurzaamheidsmeting van consumentenproducten. Hiermee krijgen bedrijven een efficiënt instrument in handen om verduurzaming consistent, integraal en continu door de hele keten te stimuleren. Wereldwijd gebruiken meer dan 2500 bedrijven het instrument

De afgelopen drie jaar werkte Wageningen Economic Research in het project  ‘Continuous Improvement of Sustainability of all agro products’ (CIS agro) aan de implementatie van de TSC-methodiek in Nederland.

Toolkits, hotspots en indicatoren

TSC stelde vragenlijsten op voor 113 verschillende productcategorieën. Elke lijst bevat maximaal 15 indicatoren (zoals broeikasemissie) en focust zich op hotspots (knelpunten). Wereldwijd sturen deelnemende bedrijven dezelfde vragen naar hun leveranciers. Deze kunnen de vragen voor meerdere afnemers beantwoorden.

De vragenlijsten zijn onderdeel van toolkits met instructies, achtergrondinformatie en referenties. Ook bevatten de toolkits suggesties voor verduurzaming. De toolkits zijn wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld in samenwerking met een grote groep stakeholders.

TSC-methodiek breed omarmd

In het CIS agro project werkte Wageningen Economic Research met een grote groep stakeholders aan de succesvolle toepassing van TSC toolkits in de ketens van in Nederland geconsumeerd voedsel. Bedrijven als Superunie, Aldi Nederland, Sligro Food Group en Albron vroegen 56 leveranciers in 15 productcategorieën de vragenlijsten in te vullen. De bereidheid tot deelname was groot; bij diverse productcategorieën is meer dan de helft van de totale Nederlandse consumptie vertegenwoordigd.

Het is een enorm krachtig instrument om duurzaamheid te bevorderen: Science based, stakeholder informed en de enige one-stop-shop oplossing wereldwijd
Koen Boone, Wageningen Economic Research

Duurzamere producten in de schappen

De TSC-toolkits zijn op succesvolle wijze in de Nederlandse context geïmplementeerd en heeft duurzaamheid prominenter op de agenda van bedrijven gezet. Zij kregen meer inzicht in de duurzaamheidscores van de producten en in de wensen van hun afnemers. Ook de in- en externe afstemming rond duurzaamheid is verbeterd.

De deelnemende bedrijven namen een groot aantal maatregelen; een deel daarvan rechtstreeks als gevolg van het project. Van heel concreet als het gebruik van vrachtwagens met een lager energieverbruik, invoeren duurzaamheidcertificaat en vermindering verpakkingsmateriaal, tot procesmatig als het aanstellen van een coördinator en vaststellen van een duurzaamheidsstrategie.

Ook meedoen?

In de komende jaren gaat Wageningen Economic Research met dezelfde en nieuwe bedrijven aan verduurzaming van andere voedselcategorieën werken. Ook wordt onderzocht of de resultaten gebruikt kunnen worden voor communicatie met de consument en in de financiële sector. Projectleiders Birgit de Vos en Koen Boone komen graag in contact met nieuwe geïnteresseerde partners.

Over The Sustainability Consortium

The Sustainability Consortium (TSC) heeft als missie om de beste duurzaamheidskennis te gebruiken om bedrijven te helpen consumentenproducten te verduurzamen. TSC is een wereldwijde non-profitsamenwerking tussen meer dan honderd bedrijven, ngo's, overheidsinstanties en universiteiten, die de duurzaamheid van ketens van meer dan 100 productcategorieën op uniforme wijze beoordeelt en verbetert. Ketenspelers krijgen inzicht in de duurzaamheid van producten dankzij geharmoniseerde toolkits met sociale- en milieu-hotspots, prestatie-indicatoren en verbeteropties. Ook zien ze welke stappen zij samen met leveranciers en afnemers kunnen zetten om hun producten efficiënt en effectief te verduurzamen.

Lees meer over deze tool op de pagina 'The Sustainability Consortium: verduurzaam met uw ketenpartners'

Partners in duurzaamheid

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Agro & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

De private financiers zijn Alliantie Verduurzaming Voedsel (samenwerking van sectororganisaties uit de Nederlandse voedingsketens LTO, FNLI, KHN, Veneca, CBL en Nevedi), Superunie, Aldi Nederland, Sligro Food Group, Groenten Fruit Huis, Flora Holland, Benefits of Nature, Albron, Elanco, Pré Sustainability, Unilever en Grodan.