Nieuws

Van koopman naar kopman

Gepubliceerd op
31 mei 2018

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer negatieve opmerkingen over handel en globalisering geweest, en diverse recente ontwikkelingen lijken te wijzen op een herbeoordeling van de bilaterale betrekkingen. Het risico van meer protectionisme is serieus. Dit zijn ontwikkelingen die ingaan tegen de traditionele Nederlandse houding en ideeën over open handel en globalisering.

Gebruik maken van handel om sociale problemen op te lossen

Het internationale speelveld rondom de internationale agrofood-handel is onderhevig aan grote veranderingen. Het bestaande multilaterale kader voor handelsovereenkomsten (WTO, GATT) staat onder druk en heeft moeite maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering en gezonde voeding.

Handel wordt vaak gezien als de oorzaak van niet-duurzame productie, voedseltekorten en/of verminderde werkgelegenheid in de landbouwsector, hoewel de vraag blijft of dit juist is.

Position paper

In opvolging van ons jaarlijkse AgroDebat hebben Petra Berkhout, Siemen van Berkum en Ruerd Ruben de position paper: 'Van handelaar naar voorloper; Heroverweging van de internationale positionering van de Nederlandse agrofoodsector' geschreven.

Dit paper benadert de rol van handel in duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling vanuit het perspectief van hoe handel kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Vervolgens richt het zich op wat dit zou kunnen betekenen voor de handelsstrategie van de Nederlandse agrofoodsector.