Nieuws

Van Troonrede naar Techrede

Gepubliceerd op
30 september 2022

De Aanjagers van Technologie introduceren de Techrede 2022. De groep ambitieuze, sociaal betrokken studenten van de vier Technische Universiteiten, in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen, zetten zich in voor dezelfde thema’s als het kabinet, maar willen vooral vaart maken. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, noemt de betrokkenheid van de studenten in het debat rond maatschappelijke uitdagingen en het aanjagen van technologische innovatie nuttig en noodzakelijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Afgelopen week was het de week van de Troonrede, met daarin de plannen van de regering voor het komende jaar. Het ging om betekenisvolle plannen die een verschil kunnen maken. Tegelijkertijd overheerst het gevoel dat de plannen nog te algemeenzijn en meer op de langere termijn dan op de korte termijngericht. En juist op die korte termijn liggen veel kansen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen is enthousiast: "Fijn dat de nieuwe generatie meedenkt aan slimme oplossingen om de wereld beter te maken. De Aanjagers laten zien dat je impact kan maken door mee te denken in die hele keten van mensen die ook allemaal mee moeten doen. Goed om iedereen erbij te betrekken, niet alleen de producent en het bedrijfsleven, maar ook de consument. Hoe zorg je er nou voor dat je op een toegankelijke manier informatie over impact van spullen op het milieu overbrengt aan die consument? Daar kan het materialenpaspoort erg interessant voor zijn."

Met oog voor de korte termijn en het hóe van het versnellen van transities,heeft een groep ambitieuze, sociaal betrokken studentenvan de 4 Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen zich ingezet om maatschappelijke impact te bewerkstelligen.Douwe de Jong, student Biosystems Engineering in Wageningen, hielp hij bij de ontwikkeling van een lesmodule voor middelbare scholieren over voedselproductie en innovatieve landbouw. Via deze weg hoopt De Jong dit schooljaar duizenden middelbare scholieren te bereiken.

In de Techrede vertellen de Aanjagers van Technologie over de acties die het afgelopen jaar al zijn ondernomen en wordt de politiek opgeroepen tot concrete acties waarmee ze de dag erna van start kunnen.

Wat mag u verwachten van de Techrede?

De Techrede is een video van ongeveer 20 minuten waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Om de plastic cyclus rond te maken moeten we terug naar een veel beperkter aantal kunststoffen op de markt. De consument speelt een sleutelrol in het tot stand brengen van deze beweging: met transparante informatie kiest men sneller een goed te recyclen verpakking.
  • Met zes concrete aanbevelingen laat de Stem van de Toekomst zich horen over de rol van waterstof in de energietransitie. Er is veel politieke beweging en durf nodig om met innovatie de transitie te versnellen.
  • Preventie in de zorg, middels o.a. technologische innovatie, zou beloond moeten worden. Met Zorgverzekeraars Nederland hebben we gewerkt aan stappen richting een toekomstbestendig zorgsysteem.
  • Hoe zorgen we ervoor dat burgers begrijpen waar ons voedsel vandaan komt, wat er voor nodig is om dit te produceren en hoe er optimaal verduurzaamd kan worden in onze landbouwsector? Educatie is hét antwoord: door een onderwijsmodule te hebben mede-ontwikkeld informeren we de jonge generatie. Meer kennis en betere keuzes leidt tot een gezond maatschappelijk debat.