Nieuws

Variabel gras bemesten met sensoren

Gepubliceerd op
25 september 2020

In het derde jaar van de zoektocht naar methoden voor precisiebemesting op grasland is in 2019 bij maatschap Kroes in Katlijk op vier praktijkpercelen een proef uitgevoerd met twee strategieën voor variabel bemesten. Ook zijn hier sensorwaarnemingen uitgevoerd in het gewas.

In het blad V-focus van juli 2020 presenteert Jouke Oenema van Wageningen University & Research de resultaten van de afgelopen drie jaar in de projecten Grass4Farming en het deelproject Connectivity van de PPS DISAC. Bij de maatschap Kroes is de afgelopen drie jaar geoefend met precisiebemesting van graslandpercelen. Daarbij is gebruik gemaakt van plaats- en tijdspecifieke bodem- (Veris-scan) en gewasinformatie.

De eerste twee jaar is binnen het project Grass4Farming op Dairy Campus in Leeuwarden en bij Kroes vooral gewerkt aan een ‘proof of concept’ voor precisiebemestingsstrategieën binnen percelen. Dit betekent dat een haalbaarheidsstudie wordt gedaan door in de praktijk (een proefversie) te testen. Het succes van deze haalbaarheidsstudie is wisselend. Vergeleken met de akkerbouw staat precisiebemesting op grasland nog in de kinderschoenen.   

Onderzoek voortzetten

De zoektocht naar sensorgestuurde bemesting van grasland en sensorwaarnemingen van grasopbrengst is nog niet afgerond. Of variabel bemesten binnen een perceel leidt tot een hogere opbrengst of leidt tot minder kunstmestgebruik met behoud van opbrengst is nog niet aangetoond. Dit is deels een gevolg van het droge weer in 2019 en deels een gevolg van onzekerheden in de waarnemingen met sensoren en ‘ground truth’-metingen grashoogtemeter en weegbrug). Het op praktijkschaal pionieren blijft lastig, vooral bij waarnemingen en metingen.

Het al drie jaar durende onderzoek wordt dit jaar bij maatschap Kroes voortgezet.

Meer weten over de resultaten en bevindingen van dit onderzoek? Lees het hele artikel: Variabel gras bemesten met sensoren; in V-focus (juli 2020)