Nieuws

Veerkracht en efficiëntie van vee in beeld op Dairy Campus

Gepubliceerd op
29 april 2019

Het internationale project GenTORE richt zich op het ontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen voor genetische selectie en management om de veerkracht en efficiëntie van vee te optimaliseren. In de stallen van Dairy Campus worden voor dit onderzoek (sensor) data verzameld. Het doel is om deze informatie te gebruiken voor het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de veehouder en het realiseren van onze wereldwijde fokdoelen.

Claudia Kamphuis, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, licht op Dairy Campus haar onderdeel van het onderzoek toe. Zij vertelt in deze video ‘Veerkracht en efficiëntie verbeteren’ over onder andere het verzamelen van sensor data die op commerciële bedrijven ook gebruikt worden. Hiervoor zijn deze huidige beschikbare technieken ook ingezet op Dairy Campus.

Data verzamelen op Dairy Campus

Volgens Kamphuis zijn de koeien op Dairy Campus geen gewone melkkoeien, maar speciale koeien. ''Deze koeien verzamelen voor ons onderzoek heel veel informatie'', merkt de onderzoekster op. De koeien dragen halsbanden met sensoren. Deze sensoren communiceren met gele schotels boven de koeien. Hiermee kunnen alle activiteiten van de koe geregisteerd en vervolgens in kaart gebracht worden. Van hoe actief is haar pens tot wat is haar positie en haar gedrag. Deze gegevens worden op dit moment vooral gebruikt voor de monitoring van diergezondheid (uiergezondheid) en vruchtbaarheid (tochtattenties). Alle andere aanwezige informatie van deze koe, zoals haar gewicht en melkproductie, wordt hier vervolgens aan toegevoegd en geanalyseerd. Met als doel te onderzoeken of deze data ook gebruikt kan worden voor het typeren van veerkrachtige en efficiënte koeien. "Met deze hoeveelheid en vooral ook door het combineren van deze verscheidenheid aan data kunnen we in de toekomst koeien mogelijk gaan ranken op basis van veerkracht en efficiëntie’’, zegt Kamphuis. 

Focus op veerkracht en efficiëntie

Veerkracht is het vermogen van de koe goed om te gaan met veranderingen in haar omgeving en gezondheid. Voer-efficiënte koeien kunnen met minder voer een gelijke melkproductie realiseren. Dit is uit het oogpunt van kosten natuurlijk interessant voor melkveehouders. Daarnaast kunnen veerkrachtige en efficiënte koeien een bijdrage leveren aan de veranderende wereld op het gebied van landbouw en bevolkingssamentelling.

Bekijk hier de video, waarin Claudia Kamphuis vertelt over het onderzoek dat ze doet met data van melkkoeien voor het GenTORE project (Engels)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

GenTORE

Het verzamelen van deze data maakt onderdeel van het internationale project GenTORE. Bij de Nederlandse partners ligt de nadruk op het verzamelen van Big Data en genomic prediction. GenTORE is een Horizon 2020-project dat loopt van 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2022.