Nieuws

Veni-beurs voor negen jonge WUR-onderzoekers

Published on
16 juli 2018

Negen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben een Veni-beurs in de wacht gesleept. De jaarlijkse beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gericht op wetenschappers die net hun promotie achter de rug hebben en aan het begin staan van hun carrière. Onderzoekers krijgen maximaal 250.000 euro om hun ideeën de komende drie jaar verder te ontwikkelen.

In totaal zijn dit jaar bij de NWO 1115 verzoeken ingediend voor een beurs. Daarvan krijgen er 154 een Veni-beurs. De negen jonge wetenschappers van WUR die een Veni-beurs binnen hebben gehaald zijn:

De rol van dieren in een circulair voedselsysteem

Hannah van Zanten

Dieren worden in toenemende mate gevoerd met producten die mensen ook kunnen eten, dit leidt tot feed-food competitie om natuurlijke hulpbronnen. Dit onderzoek evalueert hoe dieren te benutten in een circulair voedselsysteem, waardoor deze competitie wordt vermeden en geeft daarmee inzicht in het duurzaam produceren en consumeren van dierlijke producten.

Suikerdecoratie van wormvaccins

Ruud Wilbers

Periodiek ontwormen van mensen en dieren leidt wereldwijd tot zorgwekkende ontwikkeling van resistentie tegen antihelmintica. Vaccins zouden in theorie een alternatief kunnen bieden, maar zijn tot dusver onvoldoende effectief gebleken. Het oplossen van het belangrijkste knelpunt, het namaken van natuurlijke suikerdecoraties op vaccins, is het doel van dit projectvoorstel.

Kan genomische dierfokkerij blijven bijdragen aan toekomstige voedselzekerheid?

Yvonne Wientjes

Dierfokkerij is essentieel voor het behalen van de vereiste voedselproductie in de toekomst. Momenteel worden genomische gegevens gebruikt om de beste fokdieren te selecteren. Dit project kwantificeert de lange-termijn effecten van genomische selectiemethoden en evalueert of huidige methoden moeten worden verbeterd voor een blijvende bijdrage van dierfokkerij aan toekomstige voedselzekerheid.

Insecten in het spotlicht

Dennis Oonincx

Afwezigheid van zonlicht in insectenproductiesystemen verhindert de aanmaak van vitamine D. Dit kan de kwaliteit van die insecten beperken. Dit project bepaalt hoe vitamine D wordt omgezet en benut door insecten, wat vervolgens leidt tot betere benutting van insecten voor afvalverwerking, biologische bestrijding en als voedsel.

Een milieuvriendelijke manier om gewassen te beschermen tegen bladluizen en virussen

Karen Kloth

In de landbouw worden veel insecticiden gespoten. Vooral bladluizen zijn een groot probleem. Als gewassen een betere weerstand hebben tegen ziekten en plagen, kunnen we met minder chemicaliën toe. Ik ga een spannend natuurlijk mechanisme onderzoeken in het saptransport van planten, om gewassen beter te beschermen tegen bladluizen en virussen.

Wolken als complexe systemen

Franziska Glassmeijer

De hoeveelheid en helderheid van wolken is een van de grootste onzekerheden bij het voorspellen van klimaatverandering. Wolkensystemen kunnen verrassend persistent zijn of abrupt veranderen. De onderzoeker past complexe-systementheorie toe om dit uitdagende gedrag te onderzoeken.

Waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders bestoven

Alexander Haverkamp

Vlinders zijn belangrijke bestuivers voor veel planten, maar sommige van hun rupsen hebben ook een speciale smaak voor bloemen. Dit project zal onderzoeken waarom rupsen de bloemen eten die hun ouders hebben bestoven, om te ontrafelen hoe insecten voedingsbronnen detecteren.

Ontwikkeling van nieuwe genetische tools uit het bacterieel immuunsysteem ‘Argonaute’

Daan Swarts

Bacteriële immuunsystemen herkennen en knippen het DNA van virussen. Sommige immuunsystemen kunnen worden geherprogrammeerd zodat ze gebruikt kunnen worden voor genetische modificatie. Dit onderzoek richt zich op karakterisatie van nieuwe bacteriële immuunsystemen die voor dit doeleinde gebruikt zouden kunnen worden.

Optimale oplossingen voor rivierverontreinigingen

Maryna Strokal

Het is een uitdaging om rivierverontreinigingen op te lossen omdat de oorzaken van verontreinigingen en hun interacties in de omgeving niet goed worden begrepen. Ik zal optimale oplossingen zoeken voor rivierverontreinigingen, rekening houdend met deze interacties. Hiervoor zal ik een nieuw rivierverontreinigingsmodel ontwikkelen met ruimtelijke optimalisatie.