Persbericht

Onderzoekers leggen verband tussen klimaatverandering en voedselveiligheid

Gepubliceerd op
3 maart 2015

Klimaatverandering kan op diverse manieren invloed hebben op onze voedselveiligheid. Onderzoekers van Wageningen University en de Universiteit Gent (B) stellen in een Europese studie dat er vaak een relatie is tussen langetermijnveranderingen in temperatuur en neerslag en besmetting van groente en fruit. Zo kunnen overstromingen zorgen voor verhoogde concentraties schadelijke bacteriën die weer snel afgebroken kunnen worden door UV licht en kunnen in de ene regio schimmels die giftige stoffen produceren toenemen door klimaatopwarming terwijl ze elders juist afnemen. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in een door hen samengesteld, speciaal nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Food Research International.

Kunnen we in de toekomst, in een veranderend klimaat, nog veilig groente en fruit eten of komt dat onder druk te staan, vroegen de Gentse en Wageningse onderzoekers zich af. Zij bundelden de nieuwste inzichten en wetenschappelijke bevindingen rond de invloed van klimaatverandering op voedselveiligheid. Zij stelden hun overzicht op in het kader van het door de Europese Unie gefinancierde Veg-i-Trade project.

Overigens gaat het hier om eerste studies naar dit verband. De onderzoekers vinden dat er alle reden is om onderzoek hiernaar uit te breiden. Zo zouden meer zogeheten scenarioanalyses, die al jarenlang gebruikelijk zijn in klimaatonderzoek in het algemeen, ook in het voedselveiligheidsonderzoek moeten worden opgenomen. In de Veg-i-Trade studie is voor een van de eerste keren een scenarioanalyse opgenomen.

Veldstudies en statistische analyses binnen het Veg-i-Trade project laten zien dat er inderdaad vaak een relatie is tussen besmetting van groente en fruit en klimaatvariabelen zoals temperatuur en neerslag. Uit een eerste studie naar toxische stoffen uit schimmels blijkt bijvoorbeeld dat voor Polen een verhoogd risico op besmetting van tomaten verwacht mag worden aan het einde van de 21e eeuw. In Spanje wordt het dan juist te warm voor zulke schimmels, waardoor het risico op besmetting daar lager kan zijn. Een andere studie laat zien dat in een overstroomd slaveld – de kans op overstromingen neemt toe door klimaatverandering – verhoogde concentraties schadelijke bacteriën optreden. Deze concentraties nemen vervolgens weer snel af door UV licht.

Een van de conclusies, uit een studie naar aanpassingsmogelijkheden aan klimaatverandering, is dat aanpassingen aan toekomstige klimaatverandering heel verschillend zullen moeten zijn voor verschillende landen, sectoren en bedrijven. De nadruk moet daarbij liggen op het vergroten van de aanpassingscapaciteit, aldus dit onderzoek.

Veg-i-Trade

Het Gents-Wageningse overzichtsonderzoek maakt deel uit van het Europese project Veg-i-Trade. Van mei 2010 tot april 2014 deden 22 partners (universiteiten, onderzoekscentra, het MKB en grote industriële partners) uit tien landen onderzoek naar virussen zoals het norovirus, bacteriën zoals Salmonella en E. coli, schimmeltoxines en residuen van bestrijdingsmiddelen op verse groenten en fruit. Binnen Veg-i-Trade zijn de mogelijke gevolgen bestudeerd van globalisering en klimaatverandering op de voedselveiligheid van deze verse producten.

Publicatie

Lees de uitgebreide ‘editorial’ van het onderzoek: Special issue on the impacts of climate change on food safety