Nieuws

Verbeteren comfort en toegankelijkheid bushaltes langs de Rijnlijn

Gepubliceerd op
17 maart 2023

De provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Wageningen en Ede hebben de ambitie een directe busverbinding te realiseren tussen station Arnhem Centraal, Wageningen Campus en station Ede-Wageningen via Oosterbeek, Renkum en Wageningen. De bushaltes langs deze zogenoemde Rijnlijn zullen worden verbeterd. Hieronder vallen ook de bushaltes aan de Mansholtlaan en Mondriaanlaan en die bij Forum. Deze blijven bereikbaar door middel van tijdelijke haltes in de buurt.

De Rijnlijn wordt gefaseerd ingevoerd. Het eerste deel van Arnhem Centraal naar busstation Wageningen is reeds gerealiseerd en zal ook steeds zichtbaarder worden: vanaf 2024 rijden op dit traject speciale elektrische Trolley 2.0 bussen. Deze bussen kunnen deels zonder bovenleiding rijden. Voor het traject busstation Wageningen naar station Ede-Wageningen onderzoekt de Provincie momenteel hoe ook hier Trolley 2.0 bussen kunnen gaan rijden.

Intussen is de Provincie begonnen met het verbeteren van de bushaltes. Op de campus wordt het meubilair op de halteperrons aangepast, worden geleide-voorzieningen voor blinden en slechtzienden aangebracht, bankjes gerenoveerd en looproutes naar de haltes verbeterd.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 20 maart en 14 april, bij Forum tussen 22 maart en 7 april. Bij de Forum halte starten de werkzaamheden na 9.00 uur. De weg blijft open, de Provincie regelt wel een afzetting. Bouw- en Installatiebeheer (BIS) van het Facilitair Bedrijf borgt samen met de aannemer dat alles netjes en conform afspraak gebeurt.