Nieuws

Verbeteropties voor de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval

Gepubliceerd op
29 augustus 2018

Nederland behoort op het gebied van kunststof recycling tot de koplopers in Europa. Toch blijft het voor bedrijven moeilijk om genoeg zuiver recyclaat in te kopen voor toepassing in nieuwe verpakkingen. Ketenregie is vereist om dit te verbeteren, zodat belanghebbenden gaan samenwerken, beleidsopties op elkaar worden afgestemd en worden ondersteund door beleid met de juiste incentives.

Met het onderzoek ‘Verbeteropties voor de recyclingketen van kunststof verpakkingsafval’ geeft Wageningen Food & Biobased Research nu een gedetailleerder beeld van de beleidsopties die ketenpartijen hebben om de kwaliteit en de kwantiteit gerecycled materiaal te vergroten. Wageningen Food & Biobased Research onderzocht welke beleidsmaatregelen de verschillende ketenpartijen kunnen nemen om de hoeveelheid en kwaliteit van gerecyclede kunststofverpakkingen te verhogen. Dit onderzoek is onderdeel van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packages van het KIDV en het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN), in samenwerking met verschillende universiteiten en kennisinstellingen.

Voorspellend model

Voor dit onderzoek ontwikkelde Wageningen Food & Biobased Research, op basis van de situatie in 2014, een voorspellend model. Hiermee is te berekenen hoeveel recyclaat, ofwel ‘gewassen maalgoederen’ de recyclingketen van huishoudelijke kunststofverpakkingen produceert en welke kwaliteit dit recyclaat heeft.
De onderzoekers keken eerst welke beleidsmaatregelen per schakel in de keten mogelijk zijn. Vervolgens hebben zij de verschillende maatregelen met hulp van het model doorgerekend. Sommige maatregelen lopen al of zijn op korte termijn te realiseren. Andere verbeteringen zijn pas op langere termijn mogelijk. Maar welke maatregelen hebben nu uiteindelijk het meeste effect?

Verpakkingsbedrijven

Verpakkingsbedrijven kunnen verpakkingen ontwerpen die beter geschikt zijn voor recycling, ook wel bekend onder de naam ‘Design-for-recycling’. Een eenvoudige maatregel is bijvoorbeeld om het dopmateriaal te veranderen, zodat dit beter past bij de rest van het flesmateriaal. Hiermee is een veel zuiverder recyclaat te verkrijgen. Gelijktijdig neemt ook de hoeveelheid recyclaat iets toe.

Gemeenten en inzameldiensten

Ook gemeenten en inzameldiensten kunnen een flinke bijdrage leveren door gecombineerde inzamelsystemen, zoals het PMD-systeem, verdergaand in te voeren en meer na te scheiden. Dit leidt tot fors meer recyclaat. Het is dan wel belangrijk dat de insleep van ongewenste materialen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Sorteerbedrijven

Sorteerbedrijven zijn de derde groep belanghebbenden. Zij kunnen iets doen om de keten verder te sluiten. Als zij op kwaliteit gaan sturen, halen zij met de huidige stand der techniek een beter resultaat. Binnen de huidige contractuele afspraken is dat niet in hun belang en sturen zij op dit moment vooral op kwantiteit.

Recyclingbedrijven

Als vierde groep hebben de recyclingbedrijven volgens de onderzoekers een beperkte invloed op de kwantiteit en kwaliteit van de recyclestroom. Wel zal de ontwikkeling van meer circulaire toepassingen van gerecycled PE nog dit jaar leiden tot een toename van circulair toe te passen recyclaat. Nieuwe recycleprocessen zijn nodig voor het recyclen van twee specifieke stromen: PET-schalen en MIX, een verzamelstroom van plasticafval waar de verwerkers tot nu toe nog niet zoveel mee kunnen.

Ketenregie

Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk in welke mate beleidsbeslissingen van ketenpartijen helpen om een meer circulaire kunststofverpakkingsketen te realiseren. Alle individuele beleidsopties laten kleine verbeteringen zien in ofwel de kwaliteit, ofwel de kwantiteit van het recyclingsysteem. Er kunnen echter wel verbeterstappen worden gezet. Dit vereist ketenregie, zodat de belanghebbenden gaan samenwerken, de beleidsopties op elkaar worden afgestemd en worden ondersteund door beleid met de juiste incentives.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. KIDV, TiFN en Wageningen Food & Biobased Research hebben het onderzoek gefinancierd.