Nieuws

Veren met een verhaal

Gepubliceerd op
13 juli 2016

Het onderzoek aan plastics in magen van noordse stormvogels heeft meer om het lijf dan milieuvervuiling. Bij de onderzochte vogels wordt de rui van de veren standaard geregistreerd omdat het iets kan vertellen over de leeftijd en broedstatus van de betreffende vogel en mogelijke doodsoorzaken. Deze ruigegevens zijn nu gebruikt in een publicatie van Lucy Quinn en collega’s.

Als in een detectiveonderzoek worden gegevens van vogels uit locatie-loggers, isotopenanalyses van veren en kennis van de rui van die veren gecombineerd om de overwinteringsgebieden van de stormvogels te traceren. Op basis daarvan kan bij andere vogels uit het studiegebied met slechts enkele veren worden achterhaald waar ze hebben overwinterd.   

EwanEdwards-Eynhallow-6.jpg
EwanEdwards-Eynhallow-7.jpg
EwanEdwards-Eynhallow-2.jpg

Noordse stormvogels worden gevolgd

Op het Schotse eiland Eynhallow (Orkney eilanden) wordt vanuit de Universiteit van Aberdeen al meer dan 60 jaar het wel en wee van de daar gevestigde kolonie Noordse Stormvogels gevolgd. Vrijwel alle vogels zijn op afstand herkenbaar gemaakt met unieke combinaties van kleurringen, zodat ze door hun leven gevolgd kunnen worden. Noordse stormvogels kunnen vele tientallen jaren oud worden, en deze langetermijnstudie heeft al vele belangrijke gegevens opgeleverd.

Vogels met locatielogger

Bij een aantal van de geringde vogels is tijdelijk een zogenaamde GLS-logger die de verblijfplaats registreert, aan één van de kleurringen vastgemaakt. Na de winter moet de vogel weer worden gevangen om de locatiegegevens van deze loggers te kunnen downloaden. Het na een winterseizoen weer opnieuw vangen van dezelfde vogels is niet makkelijk en bij lang niet alle individuen mogelijk. Bovendien werkt het intensief proberen te vangen van de vogels verstorend en het is dan ook niet wenselijk. Voor het verzamelen van een paar buikveren hoeven vogels slechts één keer worden gevangen, bijvoorbeeld tijdens het standaard ringprogramma.

Publicatie

Lees meer: